Farské oznamy 16. – 23.04.2023

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 16. do 23. apríla 2023.

DÁTUM DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL
16.apríl Nedeľa 2.veľkonočná nedeľa 9,00 +Helena a Alexander Zvoziloví,syn Alexander a vnučka Renátka
         
18.apríl Utorok   18,00 +Anna Verešová,Ľubomíra Holešová a Vierka Vašková
19.apríl Streda   18,00 +manžel Štefan
20.apríl Štvrtok   18,00 za členky sv.ruženca u Márie Krivošíkovej,
21.apríl Piatok   18,00   1.výročie + Jozefa Červeného
22.apríl Sobota sobášny obrad 16,00 Silvia Fančovičová a Lukáš Orel
23.apríl Nedeľa 3.veľkonočná nedeľa 9,00 +rodičia Štefan a Jolana,Anton a Alžbeta a starí rodičia z oboch strán
  • Utorok – detská sv.omša
  • Sobota – o 9 birmovanci
  • Milodar 100 Eur od členiek sv.ruženca u p. Margity Vívodíkovej