Verejná vyhláška – oprava produktovodu Slovnaft v k.ú. obce Pusté Sady

Oznámenie spoločnosti Slovnaft, a.s. o plánovanej oprave a údržbe produktovodu na pozemkoch v katastrálnom území obce Pusté Sady v mesiacoch jún až júl 2023.

Verejná vyhláška – oprava produktovodu Slovnaft v k.ú. obce Pusté Sady – úplné znenie (.pdf)