Návrh Záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2022

Obec Pusté Sady zverejňuje návrh Záverečného účtu obce Pusté Sady na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 13.06.2023:

Návrh Záverečného účtu obce Pusté Sady za rok 2022 (.pdf)