Výstraha – búrky – 09.06.2023

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia búrky – stupeň 2, dňa 09.06.2023 od 10:00 do 18:00 hod. Odporúčania pri búrkach v závislosti od stupňa intenzity:

1. stupeň – búrky s prívalovými zrážkami s úhrnmi <30mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou <25m/s:

  1. vyhýbať sa pohybu po otvorenej krajine,
  2. vyhýbať sa pobytu pod samostatne stojacími stromami a zariadeniami

2. stupeň – silné búrky s prívalovými zrážkami s úhrnmi >30mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou >25m/s:

  1. nezdržiavať sa na voľných plochách,
  2. nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
  3. zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
  4. odložiť z dvorov voľne položené predmety,
  5. zabezpečiť domáce zvieratá,
  6. neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
  7. nejazdiť po otvorených veterných plochách s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi
  8. vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy(pozor na ich prípadné zatopenie),
  9. nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
  10. opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň – mimoriadne silné búrky spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom > 40 mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou >35 m/s:

  1. keď nemusíte, nevychádzať z domu,
  2. nepúšťať von deti,
  3. neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
  4. nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
  5. opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
  6. zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.