Pozvánka na Medzinárodný družobný futbalový zápas s obcou Martinice 2023

Obec Pusté Sady a Telovýchovná jednota Družstevník Pusté Sady Vás srdečne pozývajú na medzinárodný družobný futbalový zápas starých pánov Pusté Sady s našou družobnou obcou Martinice z Českej republiky, ktorý sa bude konať v sobotu 17. júna 2023 o 15:00 hod. v Športovom areáli Pusté Sady.

O bohaté občerstvenie je postarané – výborný guláš, placky, toasty pripravené Starými pánmi Pusté Sady v spolupráci s Obcou Pusté Sady. Ako vždy bude občerstvenie zabezpečené aj v Pohostinstve Športovec.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na webovom sídle a sociálnych sieťach obce Pusté Sady.