Úpravy rozpočtu – 1/2023

Obec Pusté Sady zverejňuje úpravy rozpočtu za mesiac máj 2023, ktoré boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 13.06.2023.

Úpravy rozpočtu obce Pusté Sady 1/2023 (.pdf)
Úpravy rozpočtu obce Pusté Sady 1/2023 – správa k úpravám (.pdf)