Pozvánka na Slávnostné posvätenie kríža na rázcestí

Obec Pusté Sady a správca farnosti Pata vdp. Ladislav Kuna Vás pozývajú na Slávnostné posvätenie obnoveného kríža na rázcestí v chotári smerom na Báb, ktoré sa bude konať v nedeľu 25. júna 2023 o 15:00. V rámci krátkeho kultúrneho programu v našom chotári vystúpia spevácke súbory Pustakerčanka a Krojovanka zo Zemianskych Sadov.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na webovom sídle a sociálnych sieťach obce Pusté Sady.