Voľby do NR SR – 30.09.2023 – emailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov volebnej komisie

Obec Pusté Sady v zmysle Zákona Slovenskej národnej rady, zákona č. 180/2014 Z.z., §49 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že: vo volebnom okrsku č. 1, obce Pusté Sady je zriadená emailová adresa: obec@obecpustesady.sk na doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – emailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov volebnej komisie (.pdf)