Voľby do NR SR – 30.09.2023 – Doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Pusté Sady oznamuje emailovú adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR: obec@obecpustesady.sk

Voľby do NR SR – 30.09.2023 – Doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)