Návrh VZN č. 1/2023

Obec Pusté Sady zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Pusté Sady č. 1/2023 zo dňa 5.9.2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu.

Návrh VZN č. 1/2023 (.pdf)