Pozvánka na Hody 2023 v Pustých Sadoch

Obec Pusté Sady Vás srdečne pozýva na Hodový program 2023 v dňoch 15. – 18. septembra 2023:

Piatok 15.09.2023:

 • 18:00 – Skupina AT Band

Sobota 16.09.2023:

 • 14:30 – Futbalový zápas U13 TJ Pusté Sady – OFC Košúty
 • 18:00 – Skupina Mejbis (Jack Daniel’s Party – Pohostinstvo Športovec)

Nedeľa 17.09.2023:

 • 09:00 – Slávnostná Svätá omša
 • 15:30 – Futbalový zápas TJ Pusté Sady – TJ ŠM Kráľov Brod

Pondelok 18.09.2023:

 • 17:00 – Futbalový zápas Starí Páni Pusté Sady – Výber Starostov Slovenska

Pre malých aj veľkých sú pripravené rôzne hodové atrakcie v Športovom areáli. O bohaté občerstvenie sa postará partner podujatia Pohostinstvo Športovec.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Pusté Sady.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 05.09.2023

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 05. septembra 2023 o 17:00 hod. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Interpelácia poslancov
 5. Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce
 6. Rozpočtové opatrenia 2/2023
 7. Návrh VZN obce Pusté Sady č. 1/2023, ktorým sa mení VZN č. 1/2022 o poskytovaní sociálneho bývania v nájomných bytoch postavených s podporou štátu
 8. Investičná výstavba – projekty 2023
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Gureň
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 05.09.2023 (.pdf)

Zazvonil zvonec a prázdninám je koniec

Letné prázdniny sú fuč, lastovičky sa chystajú na odlet, slnku pomaly vypadávajú zuby a deti si dnes opäť posadali do školských lavíc. Čaká nás veľa práce, ale aj zábavy a radosti. V našej miniškoličke je super!