Vitamíny z našich záhrad

Ďakujeme rodičom a starým rodičom za úžasné plody zo záhrad, ktorými spestrili naše výstavky.