Fotogaléria z divadelného predstavenia Jonáš Záborský – “Bohatý okrádač” v réžii a úprave Martina Ternenyho, ktoré občanom Pustých Sadov v rámci Mesiaca úcty k starším zahralo ochotnícke divadlo Pathália z Paty.

Počet foto v galérii: 67