Farské oznamy 03.12. – 10.12.2023

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 3. do 10. decembra 2023.

DÁTUM DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL
3.december Nedeľa 1.    adventná 9:00 Ďakovná za zdravie a Božiu pomoc pri prílež. 80 rokov života
4.december Pondelok   17:00 +Alžbeta a Ľudovít Paldanoví,brat Alojz a str rodičia a ostat.člen.rodiny
5.december Utorok   17:00 za Božiu pomoc a ochranu P.Márie pri pôrode
6.december Streda Sv.Mikuláš 17:00 za rodinu Vaškovú,Vladimír, Paulína a Ján a za duše v očistci
7.december Štvrtok Sv.Ambróz 17:00 +rodičia Jozef a Magdaléna

Súkeníkoví,bratia Marian,Ľudovít,švagriná

Mária,švagor Jozef,synovec Robert

8.december Piatok Nepoškvrnené Počatie P.M. 17:00 +Anton Marcinkech,rodičia aj str.rodičia z oboch strán
  Sobota      
10.december Nedeľa 2.adventná 9:00 +manželka Marta Nemečková a rodičia Štefánia a František Koboroví, 3.výročie,

Farské oznamy:

  • zimné kantrové dni – prosba o príchod Kristovho kráľovstva do našich rodín,