Farské oznamy 24.12. – 31.12.2023

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 24. do 31. decembra 2023.

DÁTUM DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL
24.december Nedeľa 4.adventná 9,00 +matka Viera,otec Štefan,krstní rodičia,Ľubomír,Daniela,Pavol a rodina Dávidková
25.december Pondelok Narodenie Pána Ježiša 9,00 za ochranu,pomoc a vedenie Panny Márie pre rodinu
26.december Utorok Sv.Štefan,mučeník 9,00 +rodičia Štefan a Jolana Horňáčkoví,starí rodičia a kmotor Ján
  Streda      
  Štvrtok      
  Piatok      
  Sobota      
31.december Nedeľa Svätá Rodina 9,00 +Božena Hrotíková,manž.Vincent a starí rodičia z oboch strán
  • Polnočná o 22,00 – za celú našu dedinu a rodiny,ktoré sa modlili vianočný Deviatnik, Štedrý deň: zachovajme všetky krásné zvyky,začnime spoločnou modlitbou….
  • Pondelok: Slávnosť Narodenia Pána, farská ofera,
  • Utorok: Sv.Štefan,prvomučeník
  • Nedeľa: Sv.Rodina,manželia si obnovia sľuby,