Farské oznamy 21.01. – 28.01.2024

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 21. do 28. januára 2024.

D LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL
21.január 3.nedeľa: Božieho Slova 9,00 +syn Ľubomír,Rudolf – 30 rokov od tragédie
Pondelok          
Utorok Sv.Ján Almužník,biskup 17,00 +Anton Marcinkech,rodičia a starí rodičia z oboch strán
Streda Sv.František Saleský 17,00 +matka Viera,Ľubomír,Peter a Marian
Štvrtok      
Piatok Sv.Timotej a Titus,      17,00

 

 

 rodina Vašková,Vladimír,Ján a Paulína
Sobota          
28.január 4.nedeľa v roku 9,00 +Veronika Kišová,manž.Ján,starí rodičia z ob strán a zať Ladislav
  • Utorok – detská sv.omša
  • Milodar 150 Eur od členiek sv.ruženca u p. Márie Krivošíkovej,