Pozvánka na Fašiangový sprievod a pochovávanie basy 2024

Obecný úrad Pusté Sady Vás srdečne pozýva na Fašiangový sprievod obcou v maskách a pochovávanie basy, ktoré sa bude konať v utorok 13. februára 2024 o 16.00 hodine. Ako občerstvenie je pripravená zabíjačková kapustnica. O bohatý kultúrny program sa postará dychová hudba Šurovanka. Súťaž – 3. najkrajšie masky v sprievode budú ocenené odbornou porotou. Tešíme sa na Vašu účasť!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na webovom sídle a sociálnych sieťach obce Pusté Sady