Fašiangový karneval 2024 v Materskej škole

Fašiangový karneval 2024 v Základnej škole

Fašiangy sme ukončili karnevalom. Aj sme sa zahrali, aj sme si zatancovali. Masky – jedna krajšia ako druhá.