Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023

Obec Pusté Sady zverejňuje Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023.

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023 (.pdf)