Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Obec Pusté Sady zverejňuje Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenia volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024.

V súlade § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a zmene a doplnení niektorých zákonov utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností oznamujeme, že v obci Pusté Sady je utvorených: volebný okrsok č. 1, Kultúrny dom Pusté Sady.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti (.pdf)