Zážitkové čítanie a kurz prvej pomoci v Základnej škole

Žiaci našej školy si užili pestrý týždeň. Našu miniškoličku najprv navštívila lektorka tvorivého čítania a kritického myslenia Mgr. Viola Kúdelová, ktorá odučila štyri ukážkové hodiny plné zábavy a tvorivosti. O deň neskôr si deti vypočuli veku primeranú prednášku o srdci a cievnom systéme a taktiež absolvovali rýchlokurz prvej pomoci. Lektorom bol Jakub Zachar, študent chémie a farmakológia, ktorý je tiež nadšený samoštúdiom odboru biológie človeka.