Korčuľovanie v Šoporni pre občanov obce Pusté Sady – 06.03.2024

Obecný úrad Pusté Sady pozýva priaznivcov korčuľovania na korčuľovanie na ľadovej ploche v Šoporni v stredu 6. marca 2024 v čase od 17:30 do 18:30 hod. Korčuľovanie je zdarma a je určené iba pre občanov obce Pusté Sady. Doprava do Šoporne je individuálna.