Farské oznamy – 24.03. – 31.03.2024

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 24.03 do 31.03.2024.

Dátum Deň Liturgický kalendár Čas Úmysel
24. marec Nedeľa Palmová – Kvetná Nedeľa 9:00 +Pavol Kukučík a matka Mária, starí rodičia z oboch strán a duše v očistci
25. marec Pondelok   17:00 za zdravie a Božiu pomoc a ochranu pri operácii
  Utorok      
27. marec Streda   17:00 +matka Katarína Slamková, 50. výročie úmrtia
28. marec Štvrtok Zelený Štvrtok 17:00 +manžel Štefan, rodičia Bogoloví a Vívodíkoví a ostatní členovia rodiny
29. marec Piatok Veľký Piatok 17:00 Obrady Veľkého Piatku
30. marec Sobota Biela Sobota 16:30 za členky sv. ruženca a p. Renatky Švihoríkovej
31. marec Nedeľa Veľkonočná Nedeľa 9:00 +Mária Hrotíková, 3. výročie
  • Streda – po sv. omši udelím pomazanie chorých v kostole,
  • Zelený štvrtok – pamiatka Pánovej večere…
  • Veľký Piatok – prísny deň pokánia, obrady
  • Biela Sobota – začíname o 16:30 a obrad vzkriesenia, pozor mení sa čas!
  • Veľkonočná nedeľa – najslávnejší deň v dejinách, farská ofera,