Farské oznamy 30.06. – 07.07.2024

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 30.06. do 07.07.2024.

D LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL
Nedeľa

30.jún

13.nedeľa v roku 9,00 poďak.za dožitých 50r života,za celú rodinu a prosba k P.M.
       
       
Streda Sv.Tomáš,apoštol 18,00 +matka Viera,otec Peter,krstný

Ľubomír a strýkovia Marian a

Jozef

Štvrtok Sv.Alžbeta Portugalská 18,00 +manž.Ernest,bratia,sestry,švagro via a švagriné,ostat čl rodiny na ktorých si nik nespomína
Piatok Sv.Cyril a Metod, 9,00 Ďakovná za 80 rokov života a pomoc Panny Márie
         
Nedeľa 14.nedeľa v roku 9,00 na poďak.a za zdravie a Božiu pomoc č. 26,
  • Prvý piatok vypadá,je sv. vierozvestov Cyrila a Metoda,