Entries by Obec Pusté Sady

Pozvánka na Dožinkové slávnosti 2022

Obec Pusté Sady Vás srdečne pozýva na Dožinkové slávnosti, ktoré sa budú konať v sobotu 20. augusta 2022 od 16:00 v areáli Kultúrneho domu Pusté Sady. Na slávnosti vystúpia: Šúrovanka Krojovanka Pustakerčanka Peťo & Ja Pavol Laták Detský súbor Baburky Na úvod sa uskutoční Dožinkový sprievod obcou. Sprievodné podujatie: Výstava ovocia a zeleniny v dňoch […]

Oznámenie o dražbe č. 070/2022 – RD č. 187 Pusté Sady

Obec Pusté Sady zverejňuje oznámenie dražobníka AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o, Kopčianska 10, 851 01 Bratislave o dražbe č. 070/2022. Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Galanta, obec Pusté Sady, katastrálne územie Pusté Sady, zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 72, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom […]

Voľby 2022 – oznámenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Obec Pusté Sady podľa § 171 ods.9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Pusté Sady ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 22.08.2022

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 22.08.2022 v čase od 11:30 do 15:15 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice/objekty: PUSTÉ SADY č. 50/7, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, […]