Entries by Obec Pusté Sady

Výzva na predkladanie cenových ponúk – Automobil pre obec Pusté Sady

Obec Pusté Sady zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk – zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Predmet obstarávania je nový osobný automobil určený pre potreby Obecného úradu v obci Pusté Sady. Predpokladaná hodnota zákazky: 18 067,39 eur […]