Entries by Obec Pusté Sady

Pozvánka na 8. obecnú zabíjačku

Obecný úrad Pusté Sady Vás pozýva na 8. obecnú zabíjačku, ktorá sa bude konať v sobotu 25. januára 2020 v športovom areáli Pusté Sady a areáli Obecného úradu Pusté Sady. K občerstveniu sú pripravené tradičné zabíjačkové špeciality (pripraví ich mäsiar Miloš & kolektív), fašiangové dobroty a varené víno od RaVOD Pata. O príjemnú atmosféru sa […]

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych […]

Výzva na predkladanie ponúk – výstavba detského ihriska

Obec Pusté Sady zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zákazku “Výstavba nového detského ihriska v obci”. Predmetom zákazky je výstavba nového detského ihriska v areály základnej školy v obci Pusté Sady. Stavba sa bude realizovať na pozemku p.č.84/3, k.ú. Pusté Sady (zastavaná plocha a nádvorie). Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 11 975,34 eur Dĺžka […]