Príspevky autora Obec Pusté Sady

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 25.09.2018

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 25. septembra 2018 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Otvorenie zasadnutia Kontrola plnenia uznesení Interpelácia poslancov Správa o vykonaných […]

Divadelné predstavenie a Kuk za oponu

Prvá tohtoročná akcia sa vydarila. V nitrianskom Starom divadle Karola Spišáka sme si pozreli divadelné predstavenie pre deti Danka a Janka a potom sme mali možnosť nakuknúť aj za oponu. Sprievodca nás previedol útrobami divadla, deti videli orchestrisko (tzv. jamu), skrinky s kostýmami, šatne pre hercov a sklad s bábkami. Mali možnosť vyskúšať si prácu […]