Príspevky autora Obec Pusté Sady

Tvorivá dramatika – Hra s bábkou

Každá hra, činnosť s bábkou by mala začínať prípravnými pohybovými aktivitami. Hra s bábkou prispieva k rozvíjaniu predstavivosti a fantázie dieťaťa. Aj my sa v triede hrávame s bábkami. Deti túto činnosť milujú. Najprv sme sa zahriali hrami na hviezdy, na koordináciu pohybov, potom sme s rukavičkami na rukách striedavo znázorňovali slimáka a slnko (na […]

Zmluvy – november 2017

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac november 2017. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré […]

Videopohľad na Lampiónový sprievod 2017

Počas príjemného predhalloweenskeho večera sa našou obcou prešli duchovia, strigy, strašidlá a iné bytosti v kostýmoch. Malí aj veľkí sa o 18:00 stretli pred Základnou školou, prešli sa obcou s tradičnými lampiónmi a v priestoroch športového areálu vypustili lampióny šťastia.

Moja mamka niečo má…

Deti  sa učia identifikovať suroviny potrebné na prípravu niektorých bežne používaných výrobkov. Vyhľadávajú príklady potravín, ktoré sa vyrábajú z rastlín. Zároveň si stimulujú koordináciu jemných svalových skupín ruky, vizuomotorickú koordináciu oko + ruka. Komunikačné kompetencie si dopĺňajú o predpoklady a argumentácie.

Tu rastieme

Knihy sú neoddeliteľnou súčasťou života mnohých ľudí. Aj v našej miniškoličke sa snažíme viesť deti k láske k literatúre a preto sme si opäť urobili vyučovací blok zážitkového čítania. Prečítali sme si niekoľko rozprávok a básní, deti predstavili knihy, ktoré si priniesli do školy. Všetci spolu sme si vyrobili v triede záhradku, kde rastú knihy. […]