Entries by Obec Pusté Sady

Video: XII. Družobný deň obcí

Začiatok leta ako sa patrí! Už po 12. krát sa stretli obyvatelia obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka na Družobnom dni obcí – tento krát v Pustých Sadoch a s hosťami z obce Liptovská Osada. Pripomeňte si atmosféru sobotného popoludnia plného zábavy, stretnutí s priateľmi a netradičných súťaží medzi obcami. Ako hudobný hosť vystúpili […]

Čas zvýšeného nebezpečenstva výskytu požiaru – od 28.06.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante v súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) a b) vyhlášky MV SR […]

Športujeme veľmi radi!

Záver školského roka je vždy uvoľnený, (m)učenie skončilo, nastáva čas oddychu a odpočítavanie dní do prázdnin. Keďže veľmi radi športujeme a ešte radšej súťažíme, deň plný športu nemohol chýbať. Pri behu cez prekážky, v súťažiach mužstiev, pri práci s loptou a futbale dokázali deti, že sú férovými hráčmi a za svoju šikovnosť dostali diplomy 🙂