Entries by

Oznámenie o správe o hodnotení strategického dokumentu – Územný plán obce Báb

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, OOPaVZ ŽP, v zmysle § 3 písm. k) v spojitosti § 56 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o správe o hodnotení strategického dokumentu – Územný plán obce Báb. Stanoviská verejnosti k […]

Výstraha – silný vietor – 17.01.2022

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia silný vietor – stupeň 2, trvanie 17.01.2022 od 10:00 do 21:00. Odporúčania pri silnom vetre: neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi či billboardami pozatvárať a zaistiť okná a dvere ešte pred príchodom vetra na záhrade, terase a balkóne upevniť záhradný nábytok, kvetináče, […]

Opatrenia RVPS Galanta v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky – Január 2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta (RVPS Galanta) v súvislosti so zistením a potvrdením vtáčej chrípky v chove v Hlohovci nariaďuje uvedeným právnickým osobám ako aj vlastníkom vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uvedených obciach vykonať opatrenia uvedené v prílohe. POZOR! Do 14. januára 2021 je potrebné vykonať súpis všetkých chovov hydiny […]