Entries by Obec Pusté Sady

Návšteva základnej školy v Zoo

Deti milujú zvieratá, preto sme sa rozhodli navštíviť ZOO v Bratislave. Na vrátnici sa nás ujala milá ošetrovateľka a previedla nás popri niektorých pavilónoch. Jej výklad bol veľmi zaujímavý. 

Škôlkárska olympiáda 2024 v Seredi

Ďakujeme reprezentačnému tímu Materskej školy v Pustých Sadoch za úspešné zdolanie všetkých disciplín a výborné umiestnenie v škôlkárskej olympiáde v Seredi, ktorú organizoval Školský úrad Sereď a zúčastnilo sa jej […]

Návrh VZN č. 1/2024

Obecné zastupiteľstvo obce Pusté Sady na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení […]