Entries by Obec Pusté Sady

Stavebné povolenie – Zuzana Hubináková

Obec Pusté Sady, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníčku podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol […]

Čertovská škola 2019

Na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa…. veď to poznáte. U nás sme sa už tradične ocitli v Čertovskej škole. Strávili sme príjemné chvíle v čertovskej koži pri čertovských vylomeninách.

Voľby do NR SR 2020 – delegovanie člena a náhradníka volebnej komisie

Obecný úrad Pusté Sady oznamuje, že emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie vo volebnom okrsku č. 1 pre voľby do Národnej Rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020 je obecpustesady@mail.t-com.sk Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 – emailová adresa pre delegovanie člena a […]