Entries by Obec Pusté Sady

Majstrovstvá Európy vo futbale starostov a primátorov, Poľsko

V dňoch 15. – 19. mája sa v poľskom Tychy uskutočnili Majstrovstvá Európy vo futbale starostov a primátorov. Na podujatí sa zúčastnil aj tím starostov regiónu JE Jaslovské Bohunice. Tím pod vedením Ing. Romana Súkeníka zo Zemianskych Sadov vybojoval v piatok 18. mája druhé miesto po víťazstve nad tímom Českej republiky v pomere 4:1. V […]

Pozvánka na zastadnutie obecného zastupiteľstva – máj 2012

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 29. mája 2012 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Otvorenie zasadnutia Kontrola plnenia uznesení Interpelácia poslancov Správa o […]

Zber pneumatík

Obecný úrad v Pustých Sadoch oznamuje občanom, že dňa 23. mája 2012 sa uskutoční v našej obci zber starých a opotrebovaných pneumatík. Prosíme občanov aby si tieto vyložili pred svoje brány. Zber sa uskutoční počas celého dňa pracovníkmi obecného úradu.