Entries by Obec Pusté Sady

Dom Matice slovenskej v Galante slávi 20. výročie založenia

Dňa 26.septembra 2013 Dom Matice slovenskej v Galante oslávi 20.výročie svojho založenia. Náš súbor Pustakerčanka bol poctený tým, že bude súčasťou týchto osláv. Po 15,00 hod. začnú slávnosti v jeho areáli, kde vystúpia okrem nášho súboru aj ďalšie súbory z okolia. Slávnostné posedenie bude spojené aj s podávaním chutného guláša a s ďalšími dobrotami. Večer […]

Tretí ročník záhradkárskej výstavy opäť priniesol veľa pekných zážitkov

V dňoch 8.a 9 septembra sa uskutočnil v Pustých Sadoch tretí ročník záhradkárskej výstavy. Ráno na sv.omši pán farar Kuna požehnal vzorku vystavovaných exponátov a vyslovil poďakovanie za tohoročnú úrodu. Výstava bola otvorená o 14,00 hodine v dome poľovníkov v kultúrnom a športovom areály. Výstavu otvoril predseda Základnej organizácie SZZ František Hudák. Úcastníkov pozdravil a […]

Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 13. Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. septembra 2013 o 18:00 hod. Program: Otvorenie zasadnutia Kontrola plnenia uznesení Interpelácia poslancov Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce Zmeny a doplnky územného plánu obce Výstavba chodníka v obci Rôzne Diskusia Návrh na uznesenie Záver Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného […]

Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene […]