Entries by Obec Pusté Sady

Družobné stretnutie obcí Pusté Sady a Liptovská Osada

Pozývame Vás na tradičné družobné stretnutie medzi obcami Pusté Sady a Liptovská Osada, ktoré sa uskutoční 16. júla 2011 v športovom areáli Pusté Sady. Program: 15:30 – Futbalový zápas Starí páni Pusté Sady – Starí páni Liptovská Osada 17:00 – Futbalový zápas Pusté Sady “A” – Liptovská Osada “A”. Pre návštevníkov je pripravené bohaté občerstvenie.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva – jún 2011

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2011 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Otvorenie zasadnutia Kontrola plnenia uznesení Interpelácia poslancov Správa o […]

Faktúry – máj 2011

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje prijaté faktúry za mesiac marec 2011. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré […]

Zmluvy – jún 2011

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac jún 2011. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré […]