Entries by Obec Pusté Sady

Pozvánka na Folklórne slávnosti 2013

Pozývame Vás na Folklórne slávnosti 2013, ktoré sú organizované pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a obce Pusté Sady pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda a 150. výročia vzniku Matice Slovenskej. Slávnosti sa budú konať dňa 20. júla 2013 od 14:00 hod. v Areáli Obecného úradu v Pustých Sadoch. Na Slávnostiach vystúpia súbory: […]

Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje zápisnicu z 12. Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. mája 2013 o 18:00 hod. Program: Otvorenie zasadnutia Kontrola plnenia uznesení Interpelácia poslancov Správa o vykonaných kontrolách kontrolórky obce Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012 Schválenie platu starostu obce Zmeny a doplnky územného plánu obce Výstavba chodníka v obci […]

Družobný deň obcí 2013

Obec Pusté Sady Vás pozýva na 6. Družobný deň obcí Pusté Sady, Zemianske Sady, Šalgočka a Liptovská Osada, ktorý sa uskutoční 5. a 6. júla 2013. Okrem bohatého programu je pripravené občerstvenie a zábavné atrakcie pre deti. Všetkých srdečne pozývame! Kompletný program Družobného dňa obcí 2013 (.pdf)