Entries by Obec Pusté Sady

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta, realizuje v desaťročných intervaloch. Sčítanie ľudu sa na našom území vykonávalo pravdepodobne už v stredoveku. Hoci s rozvojom spoločnosti sa menil cieľ, účel, rozsah a metódy zisťovania i spracovania výsledkov, cenzy (označenie pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov) zostali nenahraditeľným zdrojom údajov o obyvateľstve […]

Faktúry – apríl 2011

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje prijaté faktúry za mesiac apríl 2011. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré […]

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva – apríl 2011

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa uskutoční dňa 19. apríla 2011 o 18.00 hodine v zasadačke Obecného úradu s týmto programom: Otvorenie zasadnutia Kontrola plnenia uznesení Interpelácia poslancov Správa o […]

Zmluvy – apríl 2011

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac apríl 2011. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré […]

Faktúry – marec 2011

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje prijaté faktúry za mesiac marec 2011. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré […]