Entries by Obec Pusté Sady

Divadelné predstavenie ku Dňu matiek 2019

Pre všetky mamy, ale aj otcov, sme si tento rok pripravili divadelné predstavenie na motívy rozprávky Tri oriešky pre Popolušku. Prípravy boli náročné, ale z detí nám vyrastajú nádejní herci a  vystúpenie teda dopadlo na výbornú. Mara, Dora, matka, Popoluška, koník, psík, sluha Matej, princ, či holúbky – všetci sa zhostili svojich úloh fantasticky. Od […]

Rozhodnutie o integrovanej prevencii a ochrane životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v […]