Entries by Obec Pusté Sady

Informácia o činnosti spoločného stavebného úradu Sereď

Počas obmedzenej činnosti Mestského úradu v Seredi (spoločný stavebný úrad pre mesto Sereď a obce Dolná Streda, Šintava, Vinohrady nad Váhom, Šoporňa, Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka) pracuje oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, ako spoločný obecný úrad pre výkon činnosti stavebného úradu, v obmedzenom režime  v čase úradných hodín MsÚ a to každý […]

Sociálna poisťovňa automaticky predĺži aktuálne začaté 14-dňové OČR

Ústredný krízový štáb odporučil, aby Sociálna poisťovňa priznala ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10 rokov + 364 dní) počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu/núdzový stav a svojim rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia. V takýchto prípadoch sa poistencom nebude ani prerušovať povinné sociálne […]

Distribúcia rúšok pre ostatných občanov obce

Obecný úrad oznamujem občanom, že sme ušili ochranné rúška na tvár pre občanov našej obce. Seniorom už boli rúška osobne doručené. Občania, ktorí si ešte nezaobstarali ochranné rúško a majú záujem, nech sa nahlásia v pracovných dňoch na telefónnom čísle (aj prostredníctvom SMS) 0911 270 363. Ochranné rúška im budú následne doručené do schránky. Touto […]

Distribúcia rúšok pre obyvateľov obce

V priebehu dnešného dňa pracovníci Obecného úradu doručili prvú časť vyrobených rúšok obyvateľom obce. Prioritne sa zamerali na miestnych seniorov, ktorí patria pri ochorení COVID-19 k najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva. V najbližších dňoch by mali byť pripravené ďalšie rúška pre ostatných obyvateľov obce. O ich distribúcii bude Obecný úrad informovať obvyklými prostriedkami.  Obecný úrad opäť […]