Entries by

Zápis detí do MŠ Pusté Sady – školský rok 2021/2022

V zmysle § 59 Zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 438/2020 Z.z. o materskej škole riaditeľka Materskej školy v Pustých Sadoch Mgr. Monika Oboráková po dohode so zriaďovateľom zverejňuje miesto, termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský […]

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Šintava – Zmeny a doplnky č. 4/2021

Obec Šintava v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Šintava – Zmeny a doplnky 4/2021. Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „ Územný plán obce Šintava – Zmeny a doplnky […]

Veselé maľovanie v Materskej škole

Inšpiráciou pre maľovanie môže byť aj vychádzka po dedine. Tento rok rastú fialky snáď všade.  My sme ich na veľkom formáte papiera zobrazili pomocou prstových farieb a zažili sme pri tom veľa zábavy. Hotové dielko sme vystavili na školskom dvore, nech si kvietky užijú aj trocha slniečka.

Spoločné skríningové testovanie obcí Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady – 10.04.2021

Obec Šalgočka organizuje ďalšie kolo spoločného skríningového testovania pre obce Šalgočka, Zemianske Sady a Pusté Sady. Testovanie na COVID-19 bude prebiehať v Kultúrnom dome Šalgočka v sobotu 10. apríla 2021 v čase od 13:00 hod. do 19:30 hod. Na testovanie si prineste občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku. Žiadame občanov, ktorí prekonali […]

Veľkonočné sviatky 2021

Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov 2021 Vám želá starosta obce Ing. Tomáš Nemeček, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov Obecného úradu Pusté Sady.