Entries by

Vysviacka kostola v Pustých Sadoch

V nedeľu 18. októbra sa v Pustých Sadoch uskutočnila vysviacka obnoveného kostola Povýšenia Svätého Kríža. Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Róbert Bezák, arcibiskup Trnavskej Arcidiecézy.

Výzva na verejné obstarávanie – rekonštrukcia kultúrneho domu

Obec Pusté Sady v súlade s § 99 – 101 zákona č. 232/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ako verejný obstarávateľ vyhlasuje výzvu na podávanie súťažných ponúk na zhotovenie diela – rekonštrukcia Kultúrneho domu v Pustých Sadoch s týmito predmetmi obstarania: Zateplenie fasády Zateplenie stropu […]