Entries by Obec Pusté Sady

Zmluvy – jún 2011

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac jún 2011. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré […]

Oslava Medzinárodného dňa detí

Obec Pusté Sady pozýva všetkých malých aj veľkých na oslavu Medzinárodného dňa detí, ktorá sa uskutoční 4. júna (sobota) o 15:00 v športovom areáli v Pustých Sadoch. Fotografie z osláv medzinárodného dňa detí 2011

Školský výlet do ZOO v Bratislave

Dňa 26. mája sa žiaci miestnej základnej a materskej školy zúčastnili školského výletu do ZOO V Bratislave. Navštívili sme zoologickú záhradu a nevynechali sme ani časť s Dinoparkom. Hurá! Vyšlo nám počasie a školský výlet sme si užili pod modrým klobúkom neba! Navštívili sme ZOO v Bratislave. Videli sme malé trojčatá tigríčatá, majestátne levy, hravé […]

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta, realizuje v desaťročných intervaloch. Sčítanie ľudu sa na našom území vykonávalo pravdepodobne už v stredoveku. Hoci s rozvojom spoločnosti sa menil cieľ, účel, rozsah a metódy zisťovania i spracovania výsledkov, cenzy (označenie pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov) zostali nenahraditeľným zdrojom údajov o obyvateľstve […]