Entries by Obec Pusté Sady

Čas zvýšeného nebezpečenstva výskytu požiaru – od 28.06.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante v súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) a b) vyhlášky MV SR […]

Rozlúčka so škôlkou

Prišlo leto a niektorým našim deťom sa už nohy nevmestia na ležadlá. Poznajú všetky hračky a tajomstvá školského dvora. Pomaly, ale iste sa chystajú do základnej školy a so škôlkou jej treba sa rozlúčiť. U nás sa rozlúčili s deťmi nielen mladší kamaráti, ale aj zamestnanci MŠ, pán starosta obce a rodičia. Predškoláci zatancovali divákom, […]

Športujeme veľmi radi!

Záver školského roka je vždy uvoľnený, (m)učenie skončilo, nastáva čas oddychu a odpočítavanie dní do prázdnin. Keďže veľmi radi športujeme a ešte radšej súťažíme, deň plný športu nemohol chýbať. Pri behu cez prekážky, v súťažiach mužstiev, pri práci s loptou a futbale dokázali deti, že sú férovými hráčmi a za svoju šikovnosť dostali diplomy 🙂