Entries by Obec Pusté Sady

Rúško nie je hanba a Ruka ruku myje – prevencia pred šírením Koronavírusu

Obec Pusté Sady zverejňuje informácie ku kampaniam Rúško nie je hanba (#ruskoniejehanba) a Ruka ruku myje (#rukarukumyje), ktorých cieľom je šíriť osvetu a posilňovať tak preventívne opatrenia pred šírením Koronavírusu a ochorenia COVID-19. #ruskoniejehanba je spontánna aktivita, ktorá vznikla v rámci diskusie v uzavretej facebookovej skupine, ktorej členmi sú zdravotní pracovníci, predovšetkým lekári a sestry […]

Príprava rúšok pre obyvateľov obce

 V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a prijatými  preventívnymi opatreniami od pondelka 16. marca 2020 začínajú pracovníci Obecného úradu Pusté Sady vyrábať rúška pre obyvateľov obce. Rúška budú pripravené v najbližších dňoch a budú prednostne distribuované dôchodcom. Obecný úrad zároveň vyzýva všetkých občanov, aby v čo najväčšej miere obmedzili pohyb po […]

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky – 16.03.2020

Obec Pusté Sady zverejňuje opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a s uznesením vlády Slovenskej republiky z 15. marca 2020 nariaďuje tieto opatrenia: S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6.00 hod. sa na obdobie 14 dní […]

Verejná vyhláška – karanténa pre všetkých ktorí sa vracajú zo zahraničia

Obec Pusté Sady zverejňuje Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenia: Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7:00 vrátili zo zahraničia sa nariaďuje izolácia v domácom […]

Sociálna poisťovňa vyzýva: O ošetrovné žiadajte mailom a poštou!

Sociálna poisťovňa vyzýva poistencov, ktorí žiadajú o dávku ošetrovné, aby prednostne využívali elektronický spôsob podávania žiadostí o túto dávku (mailom). Existuje možnosť využiť aj telefonické kontakty jednotlivých pobočiek, tie sú však vzhľadom na situáciu preťažené a je reálna hrozba toho, že záujemca o dávku sa nedovolá. Vyplnenie elektronického formulára na webovej stránke www.socpoist.sk dáva istotu […]