Entries by Obec Pusté Sady

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 16.06.2020

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Pusté Sady zvoláva 7.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pustých Sadoch, ktoré sa  uskutoční dňa 16. júna 2020 o 16.00 hodine v zasadačke obecného úradu. Program: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola plnenia uznesení Interpelácia poslancov Správa o vykonaných kontrolách […]

Prírodovedné vychádzky

Najlepšie je nám všetkým vonku, keď svieti slniečko a my môžeme pozorovať prírodné zázraky v našom okolí. Radi navštívime aj hospodársky dvor niektorých z našich starých rodičov, zábavný park na pažiti, okolie potoka a polia.  

Deň detí 2020 v našej škole

Chlapec, krtko, líška a kôň je krásna ilustrovaná kniha, ktorá zahreje srdce dieťaťa i dospelého. A práve tento malý – veľký grafický román dostali deti v škole ako darček k MDD. Jedna z postáv – krtko – nadovšetko, rovnako ako deti, miluje sladkosti a koláče. Krtko si na svojom pochutnal v knihe a my zase […]