Entries by Obec Pusté Sady

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – 03.06.2020

Obec Pusté Sady zverejňuje opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré boli vydané z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenia: od stredy 03. júna 2020 prichádza k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. Opatrenia Úradu verejného […]

Konečne späť v škole!

Tak sme sa po dva a pol mesiaci konečne dočkali. Od 1. júna sa opäť otvorili brány škôl a deti sa vrátili do školských lavíc. Ráno sa síce meria teplota a dezinfikujú ruky, no našťastie rúška môžme počas vyučovania v triede odložiť. Učenie cez ZOOM sa skončilo. Zopakujeme si, čo sme sa naučili, zahráme sa, […]

Výzva na okliesnenie porastov pri vedení vysokého napätia

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. – prevádzkovateľ distribučnej sústavy a držiteľ povolenia na podnikanie v energetike vzýva majiteľov pozemkov v katastrálnom území obce Pusté Sady na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v ochrannom pásme 400kV vedenia V425 – Križovany – V.Ďur. Súhlas, resp. nesúhlas s odstránením a okliesnením stromov a iných porastov vlastník […]

Postup pri OČR po otvorení materských a základných škôl

Obec Pusté Sady zverejňuje informáciu Sociálnej poisťovne o tom, ako majú rodičia postupovať po otvorení materských a základných škôl v prípade, že budú pokračovať v OČR. V súvislosti s poslednou novelou zákona o sociálnom poistení a čiastočným otvorením škôlok a škôl od 1. júna 2020 Sociálna poisťovňa uskutočnila zmeny v tlačivách Žiadosť o ošetrovné (nárok […]