Farské oznamy 10.02. – 17.02.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 10.02. do 17.02.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

10.február

5.nedeľa v roku 9,00 Ďakovná pri prílež. 80 narodenín p.Marhavej a za zdravie a Božiu p.
Pondelok                  
Utorok 12.február 17,00 +členovia sv.ruženca u p. Anny Marcinkechovej
Streda 13.február 17,00 +Ladislav Práznovský,mesačná,
Štvrtok                  
Piatok 15.február 17,00 +rodičia Ján a Katarína Slamkoví,brat Štefan a Jozef,švagriná Anna
Sobota                  
Nedeľa

17.február

6.nedeľa v roku 9,00 na poďakovanie za dosiahnuté milosti a požehnanie za 35 rokov manželstva a prosba za zdravie 190

 

Farské oznamy 27.01. – 03.02.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 27.01. do 03.02.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

27.január

3.nedeľa v roku 9,00 za rodiny.ktoré hľadali prístrešie Sv.Rodine u p. Margity Vívodíkovej
Pondelok 28.január

Sv.Tomáš Aquinský

17,00 za členov bratstva sv.ruženca u p.Margity Vívodíkovej
Utorok                  
Streda 30.január 17,00 za tých,čo sa modlili sv.ruženec u p.Renáty Švihoríkovej
Štvrtok 31.január

Sv.Don Bosco

17,00 +rodičia Bogoloví,Vívodíkoví,starí rod z ob strán,ostatní členovia rodiny a za duše v očistci…
Piatok                  
Sobota 2.február

Hromnice

9,00 +rodičia Ernest a Mária,brat Ernest,starí rodičia z ob strán
Nedeľa

3.január

4.nedeľa v roku 9,00 +sestry,švagrovia,ostatní členovia rodiny a duše v očistci…

 

 • prvý piatok v mesiaci..
 • Sobota: Hromnice,sv.omša o 9,00,prineste si sviece na požehnanie,

 

Farské oznamy 13.01. – 20.01.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 13.01. do 20.01.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

13.január

Krst Pána Ježiša 9,00 25.výročie smrti Rudolfa Levčíka
Pondelok                  
Utorok 15.január 17,00 za tých,čo sa modlili sv.ruženec u p. Mária Krivošíkovej
Streda                  
Štvrtok 17.január 17,00 +rodičia Horňáčkoví,Hájnikoví,bratia a sestry a ostatní zomr.z rodiny
Piatok                  
Sobota                  
Nedeľa

20.január

2.nedeľa cez rok 9,00 Poďakovanie pri príležitosti 70.narodenín
 • Dnes požehnanie domov od 14,00 hod,
 • Od piatku ma zastupuje vdp. Vaško,tel:0915 447 434. Do budúceho piatku budem hospitalizovaný.
 • Streda rekolekcia v Seredi o 9,30 hod,

Farské oznamy 30.12.2018 – 06.01.2019

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie od 30.12.2018 do 06.01.2019.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

30.december

Svätá Rodina 9,00 Za zdravie a Božiu pomoc pre ťažko chorú dcéru
Pondelok 31.december

Sv.Silvester

16,30 +svatku Máriu Domanovú
Utorok 1.január 2019

Bohorodička P.M.

9,00 na úmysel č.12
Streda 2.január 17,00 za tých,čo sa modlili pobožnosť,”Hľadanie prístrešia u p. Blaženky Švihoríkovej
Štvrtok                  
Piatok 4.január 17,00 +Jozef Čirka,30 dňová
Sobota                  
Nedeľa

6.január

Zjavenie Pána – Traja Králi 9,00 + rodičia Anežka a František Forroví a za ich + deti

 

 • Silvester- o 16,30 – pobožnosť,bilancia,požehnanie a poďakovanie za starý rok, do nového 2019 vyštartujeme pod ochranou Panny Márie, o 9,00.
 • Milodary: hľadanie prístrešia u p. Blaženky Švihoríkovej 120 Eur na kaplnku.
 • Nedeľa – Zjavenie Pána, požehnanie vody,kriedy,soli,tymiánu,zahláste svoje domovy, dohodneme sa na termín
 • Na Zjavenie Pána – tu v Pustých zaznejú Vianoce – pásmo piesní,scénok o 15,00 hodine.

Farské oznamy 23.12. – 30.12.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 23.12. – 30.12.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

23.december

4.adventná nedeľa 17,00 +rodičia Súdovskí,Jozef a Mária a starí rodičia z oboch strán
Pondelok 24.december

Štedrý deň

22,00 +rodičia Ernest a Mária,brat Ernest,starí rodičia z ob strán a za kňazov Juraja a Františka
Utorok 25.december

Narodenie Pána

9,00 za +manžela Vladimíra Kováča,mesačná
Streda 26.december

Sv.Štefan

9,00 +otec Štefan,matka Viera,krstní rodičia Daniela a Ľubomír
Štvrtok                  
Piatok 28.december 17,00 Za poďakovanie za celú rodinu,za všetkých členov rodného domu č.146 a za vnukov a vnučky,
Sobota                  
Nedeľa

30.december

Svätá Rodina 9,00 Za zdravie a Božiu pomoc za ťažko chorú dcéru

 

 • Pondelok vo farskom betlehemské svetlo od 11,00 do 12,00 hod,
 • Štedrý deň: o 17,00 hlasom zvona začneme sláviť štedrú večeru: Anjel Pána, úryvok z Písma…
 • Polnočné v Pustých Sadoch o 22,00 a v Pate o 24,00 hod,
 • december – slávnosť Narodenia Pána,farská ofera,
 • december – Sv Štefan,prvý mučeník,
 • Budúca nedeľa: Sv.Rodina – obnova manželských sľubov,