Farské oznamy 23.12. – 30.12.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 23.12. – 30.12.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

23.december

4.adventná nedeľa 17,00 +rodičia Súdovskí,Jozef a Mária a starí rodičia z oboch strán
Pondelok 24.december

Štedrý deň

22,00 +rodičia Ernest a Mária,brat Ernest,starí rodičia z ob strán a za kňazov Juraja a Františka
Utorok 25.december

Narodenie Pána

9,00 za +manžela Vladimíra Kováča,mesačná
Streda 26.december

Sv.Štefan

9,00 +otec Štefan,matka Viera,krstní rodičia Daniela a Ľubomír
Štvrtok                  
Piatok 28.december 17,00 Za poďakovanie za celú rodinu,za všetkých členov rodného domu č.146 a za vnukov a vnučky,
Sobota                  
Nedeľa

30.december

Svätá Rodina 9,00 Za zdravie a Božiu pomoc za ťažko chorú dcéru

 

 • Pondelok vo farskom betlehemské svetlo od 11,00 do 12,00 hod,
 • Štedrý deň: o 17,00 hlasom zvona začneme sláviť štedrú večeru: Anjel Pána, úryvok z Písma…
 • Polnočné v Pustých Sadoch o 22,00 a v Pate o 24,00 hod,
 • december – slávnosť Narodenia Pána,farská ofera,
 • december – Sv Štefan,prvý mučeník,
 • Budúca nedeľa: Sv.Rodina – obnova manželských sľubov,

Farské oznamy 16.12. – 23.12.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 16.12. – 23.12.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

16.december

3.adventná 9,00 +Viera,Helena a Milan
Pondelok 17.december 17,00 za ťažko chorého Petra
Utorok 18.december 17,00 za tých,čo sa modlili Deviatnik ku cti P.Márie trnavskej
Streda                  
Štvrtok                  
Piatok 21.december 17,00 +Janka Pristašová – výročná
Sobota                  
Nedeľa

23.december

4.adventná nedeľa 17,00 +rodičia Sudovskí,Jozef a Mária a starí rodičia z ob strán
 • Utorok: od 9,00 návšteva našich chorých po domoch,
 • Nedeľa: spoločná vianočná spoveď od 14,00,sv.omša o 17,00.

Farské oznamy 02.12. – 09.12.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 03.12. – 09.12.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

2.december

1.adventná nedeľa 9,00 +Františka Rajčová,1.výročie
Pondelok 3.december

Sv.František Xaverský

17,00 Za zdravie a Božiu pomoc č.92,
Utorok                  
Streda 5.december 17,00 +Vladimír,9.výročie
Štvrtok                  
Piatok                  
Sobota 8.december

Nepoškvr.počatie PM.

9,00 +Anton Marcinkech,15.výr,rodičia a starí rodičia
Nedeľa

9.december

2.adventná nedeľa 9,00 +rodičia Michal a Paulína Šípkoví a starí rodičia z ob strán
 • Vianočná spoločná spoveď bude 23.decembra,4.advetná nedeľa,
 • prvý piatok – sústreďte sa však na vianočnú,
 • Kantrové dni,
 • Spomienka na sv.Mikuláša v sobotu pozývam všetky naše deti na sviatočnú sv.omšu a hneď po nej príde “Mikuláš! Pozývam však hlavne mojich milých miništrantov minulých i súčastných,
 • Z nedeľnej sv.omše:50 Eur, zo sv.omše v piatok 50 Eur na kaplnku,

Farské oznamy 25.11. – 02.12.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 25.11.– 02.12.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

25.november

Krista Kráľa 9,00 +Ľubomír Budinský 4.výr, a +rodičia a celá rodina Donátová
Pondelok                  
Utorok                  
Streda 28.november 17,00 +rodičia Ščipákoví,starí rodičia a ostatní členovia rodiny
Štvrtok 29.november 17,00 za Božiu pomoc pri operácii manžela
Piatok 30.november

Sv.Ondrej,apoštol

17,00 za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie č. 134
Sobota                  
Nedeľa

2.december

1.adventná nedeľa 9,00 +Františka Rajčová,ročná
 • Budúca nedeľa advent – pripravíme si adventné vence
 • Budúcu nedeľu zbierka na charitu – jesenná,
 • Milodary: z nedeľnej ďakovnej sv.omše 100 Eur na kaplnku, z krstu malého Adama Šípku 100 Eur na kaplnku

Farské oznamy 18.11. – 25.11.2018

Farský úrad Pata zverejňuje farské oznamy pre filiálku Pusté Sady pre obdobie 18.11.– 25.11.2018.

Deň Liturgický kalendár čas úmysel
Nedeľa

18.november

33.nedeľa v roku 9,00 Za zdravie a Božiu pomoc pri prílež.50 rokov manželstva
Pondelok                  
Utorok 20.november 17,00 +manž.František Hajdák,švagor František,rodičia a brat Jozef
Streda 21.november

Obetovanie P.Márie

17,00 +starí rodičia Vaškoví,Naďoví,Strakoví,Verešoví,krstní rodičia Karol a Monika a duše v oč,
Štvrtok 22.november

Sv.Cecília,panna

17,00 +Helmes Gabriel,slúži vdp. Vaško,
Piatok 23.november

Sv.Klement,pápež

17,00 za tých,čo sa modlili oktobrovú pobožnosť
Sobota                  
Nedeľa

25.november

Krista Kráľa 9,00 +Ľubomír Budinský 4.výročie,+rodičia a celá rodina Donátová
 • Blíži sa sv.Mikuláš,prosím o pomoc
 • Milodary: nedeľný krst 50 Eur, pohreb p.Štefana Tótha 100 Eur,