Pochovávanie basy 2013

Obecná zabíjačka 2013

Vianočné posedenie dôchodcov 2012

Rekonštrukcia kultúrneho domu

Deň Zeme 2012