Družobný deň obcí 2009Otvorenie detského ihriskaUvítanie detí do života 2008Galéria obce