Rozlúčka s predškolákmi v MŠ Pusté Sady

A je to tu. Z malých drobcov sa stali lusknutím prstov školáci. Teda ešte majú pred sebou letné prázdniny, ale už poznajú písmenká, čísla, rapocú básničky, zvládnu čo to zmajstrovať a hlavne sa už nezmestia na lehátko v škôlkárskej spálni. Veselá bola rozlúčka s nimi i s rodičmi. Ďakujeme Vám všetkým za milé slová a držíme palce v novej škole…………..Monika, Vierka, Slávka a Alenka💓

Predčitateľská, predpisateľská a predmatematická gramotnosť

Ťažké názvy, ale pre našich škôlkárov ľahké a zaujímavé aktivity. Zoznamujú sa s písmenkami v tlačenej podobe, vytvárajú slová z magnetických písmen – hlavne svoje mená. Precvičujú si základné zručnosti pre písanie – čiary, vlnky, oblúky a sľučky. V matematike okrem číselného radu radi stavajú stavby z kociek podľa vopred určeného obrázkového alebo číselného plánu. Priestorová predstavivosť je potom hračka.

Ako sme v poli objavili čerešňové stromy

Začalo sa to ako obyčajná turistická vychádzka škôlkárov do chotára. Našou úlohou bolo nájsť a pomenovať čo najviac živočíchov, ktoré spozorujeme. Radosť detí, keď objavili sladké červené plody na blízkom strome a mohli ich ochutnať bola neopísateľná. Náš zámer hľadať zvieratká sa strácal každým ďalším stromom, ktorým bol ďalší a ďalší čerešňový strom…….Nadšenie však po chvíli opadlo a deti si všímali i okolie. A tak sme si z vychádzky priniesli nielen sladké čerešne, ale i slimákov, listy lipy, orecha, viniča, klásky pšenice a lúčne kvety. Deti spozorovali i drobný hmyz v dažďovej mláke – vodomerku a korčuliarku, kravičky vo výbehu, mravce, lienky, vrabce….S radosťou na druhý deň maľovali temperkami vlastný čerešňový strom….

Šikovné ručičky a nožičky – jún 2020

Zábavné je kreslenie s kamarátmi. Spoločne kreslíme na zemi a diskutujeme. Učíme sa navzájom. Konštruujeme stavby z lega podľa obrázkových nákresov ako dospelí konštruktéri. Aj interaktívna tabuľa nám poskytuje bohatý priestor na premýšľanie, dopĺňanie, vkladanie a presúvanie predmetov v detských PC  edukačných programoch.

Prírodovedné vychádzky

Najlepšie je nám všetkým vonku, keď svieti slniečko a my môžeme pozorovať prírodné zázraky v našom okolí. Radi navštívime aj hospodársky dvor niektorých z našich starých rodičov, zábavný park na pažiti, okolie potoka a polia.