Rozlúčka s predškolákmi 2023

Škôlkárska olympiáda v Hornom Čepeni 2023

Výlet do Eko Parku Piešťany 2023

Pri príležitosti MDD sme s detičkami navštívili nádherné prostredie zvieracej farmy.

Deň Zeme 2023 – zobúdzame semienka

Zábavné predpoludnie s KNICK – KNACK

Zábavné predpoludnie s KNICK- KNACK