Pozvánka na Medzinárodný deň detí 2023

Obecný úrad Pusté Sady Vás srdečne pozýva na Medzinárodný deň detí 2023, ktorý sa bude konať 27. mája 2023 od 14:30 hod. v Športovom areáli. Pripravili sme pre Vás:

  • futbalový zápas žiakov U13 Pusté Sady – Trstice
  • nafukovacie atrakcie – športové disciplíny, maľovanie na tvár
  • vystúpenie Šaša Baša
  • ukážky hasičskej a policajnej techniky
  • DJ Ľuboš
  • občerstvenie

Tešíme sa na bohatú účasť malých aj veľkých!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na webovom sídle a sociálnych sieťach obce Pusté Sady.

Pozvánka na Deň matiek 2023

Obecný úrad v Pustých Sadoch Vás srdečne pozýva na slávnostný program pri príležitosti Dňa matiek 2023, ktorý sa uskutoční v piatok 12. mája 2023 o 17.00 hodine v sále Kultúrneho domu. Vystúpia deti z Materskej školy a Základnej školy Pusté Sady. Pre mamičky je pripravený malý darček. Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozvánka na Stavanie Mája 2023

Obecný úrad Pusté Sady Vás pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční v piatok 28. apríla 2023 o 17.00 hodine v areáli Kultúrneho domu. O zábavu sa postará DJ Tomáš a spevácka skupina Pustakerčanka. Je pripravené bohaté občerstvenie – cigánska pečienka, alko – nealko v Pohostinstve Športovec. Všetkých Vás srdečne pozývame!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na webovom sídle a sociálnych sieťach obce Pusté Sady.

Zápis detí do MŠ Pusté Sady – školský rok 2023/2024

V zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 438/2020 Z.z. o materskej škole riaditeľka Materskej školy v Pustých Sadoch Mgr. Monika Oboráková po dohode so zriaďovateľom zverejňuje miesto, termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie a podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2023/2024.

Zápis bude prebiehať od 2. do 5. mája 2023 v budove Materskej školy Pusté Sady v čase od 9:00 do 12:00.

Zápis detí do Materskej školy Pusté Sady

Podmienky prijímania  detí do MŠ v Pustých Sadoch:

  1. Do MŠ si prijímajú deti vo veku od 3 do 6 rokov veku na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (obdržíte v MŠ).
  2. Prijímané sú deti, ktoré majú osvojené hygienické návyky.
  3. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (predškoláci) a deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odklad školskej dochádzky).

 

Veľkonočné sviatky 2023

Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov 2023 Vám želá starosta obce Ing. Tomáš Nemeček, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov Obecného úradu Pusté Sady.