Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – zoznam kandidátov na predsedu a poslancov TTSK

Obec Pusté Sady zverejňuje zoznamy kandidátov na predsedu Trnavského samosprávneho kraja a poslancov Trnavského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 2, ktoré sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – zoznam kandidátov na predsedu TTSK (.pdf)
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 – zoznam kandidátov na poslancov TTSK – volebný obvod 2 (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva

Obec Pusté Sady uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby Obecného zastupiteľstva:

 1. Daniela Drahovská, 62r., dôchodkyňa, Koalícia: SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia
 2. Ján Forro, 49 r., živnostník, Koalícia: SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia
 3. Jaromír Gureň, 61 r., dôchodca, ŽIVOT – NÁRODNÁ STRANA
 4. František Hudák, 75 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
 5. Ľubomír Jankovič, 60 r., nezamestnaný, Koalícia: SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia
 6. Marek Mesároš, 37 r., živnostník, Koalícia: SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia
 7. Viliam Oberhauser, Ing., CSc., 74 r., dôchodca, ŽIVOT – NÁRODNÁ STRANA
 8. Júlia Šípková, 64 r., dôchodkyňa, Kresťanskodemokratické hnutie
 9. Pavol Vivodík, 57 r., údržbár, Koalícia: SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia
 10. Peter Vívodík, 57 r. vedúci nákupu, Koalícia: SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – kandidáti na starostu obce

Obec  Pusté Sady uverejňuje podľa § 178ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach Výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce Pusté Sady:

 1. Tomáš Nemeček, Ing., 42 r., starosta obce, Koalícia: SMER – sociálna demokracia, HLAS – sociálna demokracia

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – kandidáti na starostu obce (.pdf)

Pozvánka na Hodové podujatia 2022

Obec Pusté Sady Vás srdečne pozýva na Hodové podujatia, ktoré sa budú konať v dňoch 17. – 19.09.2022:

Sobota 17.09.2022:

 • 10:30 – Futbalový zápas U11, U13 – TJ Pusté Sady – TJ Vinohrady nad Váhom
 • 18:00 – DJ Tomáš, Súrodenci Chalupkovci – Hudobné vystúpenie sa uskutoční v areáli kultúrneho domu

Nedeľa 18.09.2022:

 • 09:00 – Svätá omša v Kostole Pusté Sady
 • 15:30 – Majstrovský futbalový zápas VII. lika GA – TJ Pusté Sady – TJ Čierny Brod

Pondelok 19.09.2022:

 • 16:30 – Futbalový zápas Internacionáli Pusté Sady – Výber Starostov Slovensko

Pre malých aj veľkých sú pripravené rôzne hodové atrakcie. O bohaté občerstvenie sa postará Pohostinstvo u Sofii. Všetkých Vás srdečne pozývame!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Pusté Sady.

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Rumanová, Zmeny a doplnky č. 1

Obec Rumanová v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o  posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Rumanová, Zmeny a doplnky č. 1.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Rumanová, Zmeny a doplnky č. 1“ je možné predkladať do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené (08. 09. 2022), na adresu:

Okresný úrad Nitra
odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

Oznámenie o strategickom dokumente je k nahliadnutiu :

 1.  v listinnom  vyhotovení :
  1. OÚ Nitra, OSŽP, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
  2. Obec Rumanová, 951 37 Rumanová
 2. Zverejnené na webovom sídle MŽP SR :https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-rumanova-zmeny-doplnky-c-1