Videopohľad na Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov 2017

Pozrite si krátke video zo 7. ročníka Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktorú zorganizovali členovia ZO Slovenského zväzu záhradkárov Pusté Sady dňa 2. septembra 2017. Slávnostného otvorenia výstavy sa zúčastnili Vdp. Ladislav Kuna, správca farnosti Pata a starosta obce Pusté Sady Ing. Tomáš Nemeček.

Zverejnenie elektronickej adresy

Obec Pusté Sady v zastúpení starostom obce Ing. Tomášom Nemečkom týmto zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4.11.2017: obecpustesady@mail.t-com.sk

Pozvánka na Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov 2017

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Pustých Sadoch Vás pozýva na 7. ročník Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktorá sa uskutoční 02.  septembra 2017 v Poľovnom dome v športovom areáli.

Program :   

  • 14.00 – Otvorenie výstavy, Občerstvenie – cigánska, víno, burčiak
  • 19.00 – Uzatvorenie výstavy                 

Zber exponátov na výstavu sa uskutoční 01. septembra 2017, t.j. v piatok v čase od 15.00 hod. do 18.00 hod. v poľovnom dome v športovom areáli.

 

Pozvánka na Posedenie pri ľudovej piesni v Zemianskych Sadoch

Obec Zemianske Sady Vás pozýva pri príležitosti 10. Družobného dňa obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka a krstu knihy “Zemianske Sady minulosť a súčasnosť” na Posedenie pri ľudovej piesni v Zemianskych Sadoch, ktoré sa uskutoční v nedeľu 2. júla 2017. Program:

  • 14:30 – Slávnostná Svätá omša pri príležitosti 17. výročia posviacky kostola
  • 15:30 – 16:00 – Privítanie hostí, otvorenie podujatia, príhovor starostu obce
  • 16:00 – 18:30 – Vystúpenie speváckych a folklórnych súborov: “Hájčanka” (Hájske), “Pustakerčanka” (Pusté Sady), “Baránek” (Horné Lefantovce), “Čerdavanka” (Rumanová), “Lužiančanka” (Lužianky), “Rošindolčané” (Ružindol), “Patanská radosť” (Pata), “Nádej” (Výčapy-Opatovce)
  • 18:30 – Zábava na ľudovú nôtu

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Posedenie-pri-ľudovej-piesni-850

Pozvánka na X. Družobný deň obcí

Obec Zemianske Sady Vás pozýva na jubilejný X. ročník Družobného dňa obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka, ktorý sa uskutoční 30. júna a 1. júla 2017 v športovom areáli Zemianske Sady. Program:

30. júna 2017 o 17:30: Mariášový turnaj – hostinec “Mrva” Zemianske Sady

1. júla 2017 od 17:00: Súťaže družstiev obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka:

  • Muži: Valibuci na placi, Glo-glo-glo-glória, Jak sa to pivečko popíja, Módna prehliadka
  • Ženy: Mám ja tragač starý, Prechod cez tunel, Trestné strieľanie
  • O 19:30 Krst knihy “Zemianske Sady minulosť a súčasnosť”
  • O 20:00 Slávnostné vyhodnotenie súťaží

O bohaté občerstvenie je postarané. Všetkých srdečne pozývame!

x-druzobny-den-850