Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Obecný úrad Pusté Sady v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách o orgánov samosprávy obcí oznamuje, že vo volebnom okrsku č. 1, Obec Pusté Sady je za zapisovateľku miestnej volebnej komisie vymenovaná Helena Vivodíková.

Sídlo: Obecný úrad Pusté Sady, telefónne č.: 031/786 11 94, mobilné telefónne č.: 0911 270 363, emailová adresa: obecpustesady@mail.t-com.sk

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 (.pdf)

 

Zverejnenie emailovej adresy na doručovanie delegovania členov volebnej komisie

Obecný úrad Pusté Sady v zmysle Zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí oznamuje, že vo volebnom okrsku č. 1 je emailová adresa na preberanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018: obecpustesady@mail.t-com.sk

Oznámenie emailovej adresy na preberanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 (.pdf)

 

Videopohľad na Dožinkové slávnosti 2018

Pozrite si krátke video z vystúpení folklórnych súborov z Dožinkových slávností v Pustých Sadoch, ktoré sa konali 11. augusta 2018. Okrem iných vystúpili folklórne súbory Nádej (Výčapy-Opatovce), Patanská radosť a Stará chasa (Pata) a Važina s ľudovou tvorbou Muzička (Šoporňa).

Výstava ovocia a zeleniny Pusté Sady 2018

V sobotu 11. augusta 2018 sa konal ôsmy ročník Výstavy ovocia a zeleniny, ktorú každoročne organizuje Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Pustých Sadoch. Predseda záhradkárov František Hudák si nepamätá ročník, kedy by výstavu museli kvôli nepriaznivému počasiu organizovať skôr ako v septembri. Prečítajte si krátky článok o organizovaní a priebehu výstavy.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – dodatočné informácie

Obecný úrad Pusté Sady zverejňuje informácie o určení počtu poslancov a ustanovené volebného obvodu a počte občanov ku dňu vyhlásenia Volieb do orgánov samosprávy obcí 2018, ktoré sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – informácie o počte poslancov a o počte občanov ku dňu vyhlásenia volieb (.pdf)