Mobilné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v obci Pusté Sady – 09.06.2021

V stredu 9. júna 2021 prebehlo na Obecnom úrade v Pustých Sadoch prvé kolo mobilného očkovania proti ochoreniu COVID-19. Vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech bolo zaočkovaných 48 občanov. Ďakujeme Trnavskému samosprávnemu kraju za zastrešenie mobilného očkovania a členom mobilnej očkovacej jednotky, ktorá očkovanie v našej obci uskutočnila. Druhé kolo očkovania občanov, ktorí boli dnes zaočkovaní prvou dávkou sa uskutoční v horizonte štyroch týždňov.

Obmedzenie dodávok pitnej vody – jún 2021

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Šaľa, z dôvodu nadmernej spotreby pitnej vody spôsobenej vysokými teplotami vzduchu a z dôvodu nedostatočnej výdatnosti vodných zdrojov v obciach Šalgočka a Pata, ktoré zásobujú pitnou vodou obce Šalgočka, Zemianske Sady, Pusté Sady a Pata v zmysle § 32 ods.1 písmeno e) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch, od 8.6. 2021 až do odvolania vyhlasuje obmedzenie zásobovania vodou.

 Z uvedeného dôvodu je prísne zakázané, pitnú vodu z verejného vodovodu používať na:

  • polievanie záhrad hadicami a postrekom, zavlažovanie, umývanie dopravných prostriedkov a podobné účely.
  • umývanie, splachovanie a kropenie komunikácií, chodníkov, dvorov a verejných priestranstiev
  • kropenie verejnej zelene a ihrísk,
  • umývanie dopravných prostriedkov, poľnohospodárskej techniky, stavebných strojov aj v automatických umývačkách bez cirkulácie vody,
  • používať pitnú vodu na účely pre ktoré nie je použitie pitnej vody potrebné, napr. plnenie bazénov.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. O ukončení obmedzenia zásobovania vodou Vás budeme informovať.

Pozvánka na Deň detí 2021

Obecný úrad Pusté Sady srdečne pozýva deti a ich rodičov na oslavu Dňa detí 2021, ktorá sa bude konať v sobotu 29. mája 2021 od 16:00 v Športovom areáli Pusté Sady. Pre malých návštevníkov budú pripravené nafukovacie atrakcie, futbal našich nádejí a malá opekačka pri táboráku. O občerstvenie sa postará Pohostinstvo u Sofii. Pre každé dieťa bude pripravený malý darček. 

Vzhľadom na pandemickú situáciu a skutočnosť, že okres Galanta sa nachádza v 1. stupni varovania (“ružový okres”), prosíme všetkých účastníkov o dodržiavanie platných opatrení týkajúcich sa ochranných pomôcok, hygieny a odstupov.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce.

Prvé informácie k mobilnému očkovaniu v obci Pusté Sady

Obec Pusté Sady v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom pripravujú mobilné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Očkovanie prebehne po potvrdení termínu koordinátorom očkovania v priestoroch Obecného úradu Pusté Sady.

Občania obce Pusté Sady starší ako 60 rokov, občania mladší ako 60 rokov so závažnými chronickými ochoreniami, držitelia preukazov ZŤP alebo invalidní dôchodcovia aj so sprievodom sa môžu prihlasovať na očkovanie počas stránkových hodín Obecného úradu Pusté Sady na telefónnych číslach 031/786 1194 a 0911 270 363.

V prípade osôb, ktoré sú trvalo pripútané na lôžko sa očkovanie uskutoční priamo v ich domácnosti.

Termín očkovania bude zaregistrovaným občanom oznámený v dostatočnom predstihu. O vývoji situácie a prípadných zmenách v mobilnom očkovaní vás budeme informovať.

 

 

Asistované sčítanie obyvateľov – 03.05. – 13.06.2021

Obecný úrad Pusté Sady oznamuje, že v čase od 3. mája do 13. júna 2021 prebieha asistované sčítanie obyvateľov v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Asistované sčítanie je určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky do 31. marca 2021. Na splnenie zákonnej povinnosti je k dispozícii kontaktné miesto na adrese:

Obecný úrad Pusté Sady Sady, Pusté Sady č. 131, 925 54 Pusté Sady. Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

  • Pondelok – piatok: 8:00 – 15:00

V prípade, že sa nemôžete dostaviť na kontaktné miesto, môžete požiadať o mobilného asistenta na telefónnych číslach Obecného úradu 031/786 11 94, 0911 270 363: . Pozor! Asistované sčítanie obyvateľov realizujú výhradne zamestnanci Obecného úradu! Prosíme všetkých občanov, aby si dávali pozor na osoby, ktoré by asistované sčítanie mohli zneužiť a aby upozornili najmä starších občanov vo svojom okolí. 

Viac informácií k asistovanému sčítaniu obyvateľov môžete získať na Obecnom úrade Pusté Sady alebo na www.scitanie.sk