Pozvánka na 6. obecnú zabíjačku

Obec Pusté Sady a poslanci Obecného zastupiteľstva Vás pozývajú na 6. obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční 27. januára 2018. K občerstveniu sú pripravené:

  • tradičné zabíjačkové špeciality (mäsiar Miloš a kolektív)
  • fašiangové dobroty
  • varené víno

O príjemnú atmosféru sa postará spevokol Pustakerčanka a DJ JOJO. Všetkých srdečne pozývame!

Pozvánka na 14. reprezentačný ples športovcov

Obecný úrad Pusté Sady Vás srdečne pozýva na 14. reprezentačný ples športovcov, ktorý sa uskutoční 10. februára 2018 o 19:00 v priestoroch Kultúrneho domu Pusté Sady. Do tanca hrá DJ Tomáš.

Cena vstupenky: 40 EUR/pár. Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade Pusté Sady alebo v Pohostinstve Daniela Pusté Sady. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle +421 907 787 273.

Tešíme sa na Vás!

Veselé Vianočné sviatky 2017

Spokojné a s láskou prežité vianočné sviatky, veľa šťastia a úspechov v novom roku 2018 praje starosta obce Pusté Sady Tomáš Nemeček a Obecné zastupiteľstvo.

Pozvánka na stretnutie so Sv. Mikulášom 2017

Obecný úrad Pusté Sady pozýva všetky deti dňa 5. decembra 2017 (v utorok) o 16.00 hodine do kultúrneho domu na stretnutie so svätým Mikulášom. Mikulášsku nádielku bude rozdávať spolu so svojimi pomocníkmi všetkým dobrým deťom do 15 rokov (vrátane). Teší sa na Vás Svätý Mikuláš.

Ochrana vodomerov v zimnom období

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim zákazníkom, ktorí majú na svojich vodovodných prípojkách nainštalované vodomery, aby v zimnom období zabezpečili dostatočnú ochranu vodomerov proti zamrznutiu. Extrémne nízke teploty môžu zapríčiniť zamrznutie vodomerov a ich poškodenie. K zamrznutiu vodomerov dochádza najmä v nezakrytých vodomerných šachtách s nedostatočnou hĺbkou a na prípojkách s malými nepravidelnými odbermi. Vodomery sú vo vlastníctve prevádzkovateľa verejného vodovodu, odberateľ však v zmysle zákona o verejných vodovodoch a všeobecných zmluvných podmienok dodávky vody, nesie plnú zodpovednosť za ich poškodenie.

Preto Vám odporúčame skontrolovať vodomery najmä v neobývaných domoch, v rekreačných chatkách a v podobných zariadeniach s minimálnym a nepravidelným odberom vody a prijať vhodné opatrenia napr. zakrytím vodomernej šachty alebo vodomernej zostavy v šachte.

Zároveň Vás upozorňujeme o včasné odvodnenie vnútorných rozvodov vody v neobývaných domoch. V takýchto objektoch odporúčame zavrieť hlavný uzáver vody za vodomerom, aby v prípade poškodenia vnútorných rozvodov nedochádzalo k ich zatopeniu vodou.