Projekt “Skvalitnenie športovej činnosti mládeže v obci Pusté Sady”

Projekt je zameraný na podporu a skvalitnenie športovej činnosti v obci Pusté Sady, konkrétne mládežníckych futbalových družstiev, ktoré hrajú v súťažiach na území Trnavského samosprávneho kraja. Obec Pusté Sady sa maximálne snaží podporovať mládežnícke športové družstvá, ktoré vykonávajú svoju športovú činnosť na území obce a v Trnavskom samosprávnom kraji. Realizáciou projektu sa zabezpečí zlepšenie technického vybavenia mládežníckych futbalových družstiev a to pomocou nákupu športovej výbavy a športových pomôcok, ktoré budú určené pre mládež vekovej kategórie U9 = do 9 rokov a U13 = od 11 do 13 rokov. Projekt bol schválený v súlade s Výzvou TSK č.1/O/2021 v rámci programu „Podpora aktivít obcí na území Trnavskej župy“ a účelom programu v oblasti d) Šport: podpora rozšírenia a skvalitnenia športovej činnosti zlepšením technického stavu a vybavenia športových ihrísk. V rámci výzvy TSK č.1/O/2021 bol projekt finančne podporený Trnavským samosprávnym krajom.

Projekt “Skvalitnenie športovej činnosti mládeže v obci Pusté Sady” (.pdf)

Plagát k projektu – Skvalitnenie športovej činnosti mládeže v obci Pusté Sady (.pdf)

Mobilné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v obci Pusté Sady – 07.07.2021

V stredu 7. júla 2021 prebehlo na Obecnom úrade v Pustých Sadoch druhé kolo mobilného očkovania proti ochoreniu COVID-19. Vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech bolo zaočkovaných 48 občanov. Ďakujeme Trnavskému samosprávnemu kraju za zastrešenie mobilného očkovania a členom mobilnej očkovacej jednotky, ktorá očkovanie v našej obci uskutočnila. Ďakujeme aj všetkým našim občanom, ktorí využili možnosť dať sa zaočkovať proti tomuto ochoreniu.

Mobilné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 – 07.07.2021

Obecný úrad Pusté Sady oznamuje, že v stredu 7. júla 2021 sa od 10:30 hod. uskutoční druhé kolo mobilného očkovania proti ochoreniu COVID-19. Očkovanie je určené pre občanov obce Pusté Sady, ktorí boli prvý krát zaočkovaní v rámci mobilného očkovania dňa 9. júna 2021.

Pozvánka na Športové popoludnie pri príležitosti Dňa otcov 2021

Obecný úrad Pusté Sady srdečne pozýva všetky deti a rodičov na Športové popoludnie pri príležitosti Dňa otcov 2021, ktoré sa bude konať v sobotu 19. júna 2021 od 16:30 v Športovom areáli Pusté Sady. Program:

  • Tradičné aj netradičné športové disciplíny (streľba zo vzduchovky, hod granátom, rôzne atletické disciplíny)
  • Občerstvenie, ktoré zabezpečí Pohostinstvo u Sofii
  • Hudobná produkcia, ktorú zabezpečí DJ JOJO

Prosíme všetkých účastníkov, aby dodržiavali platné hygienické a bezpečnostné opatrenia pre 1. stupeň ostražitosti (“žltý okres”). Tešíme sa na Vás!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce.

Mobilné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v obci Pusté Sady – 09.06.2021

V stredu 9. júna 2021 prebehlo na Obecnom úrade v Pustých Sadoch prvé kolo mobilného očkovania proti ochoreniu COVID-19. Vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech bolo zaočkovaných 48 občanov. Ďakujeme Trnavskému samosprávnemu kraju za zastrešenie mobilného očkovania a členom mobilnej očkovacej jednotky, ktorá očkovanie v našej obci uskutočnila. Druhé kolo očkovania občanov, ktorí boli dnes zaočkovaní prvou dávkou sa uskutoční v horizonte štyroch týždňov.