Zmeny cestovných poriadkov verejnej autobusovej dopravy – 2020/2021

Trnavský samosprávny kraj oznamuje, že od 14. 09. 2020 do 30. 09. 2020 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme (viď. nižšie uvedené kontakty).

Vaše požiadavky na zmeny a úpravy cestovných poriadkov zasielajte do 30. 09. 2020 e-mailom alebo písomne dopravcovi a zároveň na vedomie TSK, odboru dopravnej politiky.

Dopravcovia:

SAD Dunajská streda, a. s.
Bratislavská cesta 918/2
929 13  Dunajská Streda

https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok
e-mail: ladziansky@sadds.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201 a 202

ARRIVA Trnava, a.s.
Nitrianska 5
917 54 Trnava

https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky
e-mail: cp.arrivatrnava@arriva.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203, 204, 205 a 207

SKAND Skalica, s.r.o.
Nádražná 26
909 01 Skalica

http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava/
e-mail: dusikova@skand.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 206

Na vedomie:

Trnavský samosprávny kraj
Odbor dopravnej politiky
Starohájska 10
917 01  Trnava 

e-mail: skvorakova.magda@trnava-vuc.sk, doprava@trnava-vuc.sk  

Prosíme o dodržanie stanovených termínov, na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté. Ďalšie zmeny cestových poriadkov počas ich platnosti sú plánované v termíne apríl a september 2021.

Zmeny cestovných poriadkov verejnej autobusovej dopravy – 2020/2021 – úplné znenie (.pdf)

Pozvánka na Hodový program 2020

Obecný úrad Pusté Sady Vás srdečne pozýva na Hodové podujatia 2020:

Sobota – 12. septembra 2020:

  • 10:00 hod.: Majstrovský futbalový zápas U13 – TJ Družstevník Pusté Sady – TJ Družstevník Trstice
  • 17:00 – 22:00 hod.: Hudobná skupina TREND. Hudobné vystúpenie sa uskutoční v areáli Kultúrneho domu

Nedeľa – 13. septembra 2020:

  • 9:00 hod.: Slávnostná Svätá omša v Kostole Povýšenia Svätého kríža v Pustých Sadoch
  • 16:00 hod.: Majstrovský futbalový zápas VII. Liga GA – ŠA – TJ Družstevník Pusté Sady – FK Dynamo Trnovec nad Váhom

Pondelok – 14. septembra 2020:

  • 16:30 hod.: Futbalový zápas Internacionáli Pusté Sady – Výber starostov ZMO Jaslovské Bohunice

O bohaté občerstvenie sa v postará Pohostinstvo u Sofii. Pre malých aj veľkých sú pripravené rôzne hodové atrakcie! Všetkých srdečne pozývame!

Upozorňujeme návštevníkov, aby v areáli používali ochranné rúška a dodržiavali bezpečnostné a hygienické opatrenia!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce

Video: Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2020

Pozrite si krátke video z jubilejného 10. ročníka Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov v Pustých Sadoch, ktorá sa konala 29. augusta 2020. Po krátkej prehliadke exponátov sa nad výsledkom tohtoročnej úrody zamyslel správca farnosti Pata a filiálky Pusté Sady vdp. Ladislav Kuna. V závere vystúpil s pásmom piesní spevácky súbor Pustakerčanka.

Pozvánka na Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov 2020

Obecný úrad Pusté Sady a Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Vás pozývajú na Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov spojenú s ochutnávkou nového burčiaku, ktorá sa bude konať v sobotu 29. augusta 2020 od 14:00 v Poľovnom dome.

O bohaté občerstvenie sa postará “Pohostinstvo u Sofii”. Dobrú zábavu zabezpečí  DJ Jojo a Pustakerčanka s harmonikárom Miškom. Všetkých srdečne pozývame!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a ich zverejňovaním na webovej stránke a sociálnych sieťach obce

 

Stretnutie rodičov detí pred začiatkom školského roka 2020/2021

Riaditeľka Materskej školy Pusté Sady Mgr. Monika Oboráková oznamuje rodičom detí, že v pondelok 31.08.2020 o 16:00 hod. sa uskutoční v Materskej škole informatívne stretnutie rodičov detí pre nový školský rok 2020/2021 a stretnutie Rady školy pri Materskej škole v Pustých Sadoch.

Pokyn upravujúci podmienky Materskej školy v Pustých Sadoch na zamedzenie šíreniu vírusu COVID-19 v školskom roku 2020/2021 vo veciach prevádzky a vnútorného režimu materskej školy a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí zo dňa 28.8.2020 (.pdf)