Výzva na okliesnenie alebo odstránenie stromov ohrozujúcich bezpečnosť energetických zariadení – november 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade s ustanovením §11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 07.01.2021.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s §11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

Ak má vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti záujem o náhradu nákladov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, je povinný túto skutočnosť oznámiť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., najneskôr do 30.11.2020 a zároveň predložiť návrh rozsahu a spôsobu vykonania údržby spolu s fotodokumentáciou existujúceho stavu stromov a iných porastov na nehnuteľnosti a návrh predpokladanej výšky nákladov na údržbu.

Výzva na odstránienie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy – november 2020 – úplné znenie výzvy (.pdf)

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 16.11.2020

Obec Pusté Sady zverejňuje Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, ktoré platia od pondelka 16. novembra 2020.

Vybrané opatrenia:

  • Otvárajú sa kiná, divadlá a kostoly do kapacity maximálne 50 percent.
  • Otvárajú sa fitness centrá a plavárne maximálne pre 6 osôb.

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – platné od 16.11.2020 – úplné znenie (.pdf)

 

Zriadenie mobilného odberného miesta na testovanie COVID-19 v Galante

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru oznamuje, že na adrese Parková ulica 1607/10 v Galante Športová hala Galanta, kpt. Nálepku  737 bolo zriadené bezplatné mobilné odberné miesto na testovanie ochorenia COVID-19. Prevádzkové hodiny odberného miesta sú od 14:00 do 20:00 hod. Do konca týždňa budú prevádzkové hodiny predĺžené – od 12:00 do 20:00 hod.

Bezpečnostné opatrenie v Materskej škole Pusté Sady od 03.11.2020

Podľa nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 01.11.2020 v nadväznosti na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č.15 a č.16 zo dňa 29.10.2020 a 30.10.2020 a uznesenia vlády SR č.693/2020 riaditeľka Materskej školy Mgr. Monika Oboráková oznamuje, že do vnútorných a vonkajších priestorov Materskej školy je možné vstúpiť až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu na COVID-19.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy. Ministerstvo školstva v takomto prípade odporúča, aby rodič neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Viac informácií nájdete na stránke www.minedu.sk v sekcii aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním – Spoločná zodpovednosť.

Bezpečnostné opatrenie platí od utorka 3. novembra 2020.

Výsledky prvého celoplošného testovania “Spoločná zodpovednosť” v Pustých Sadoch

Prvé kolo celoplošného testovania “Spoločná zodpovednosť” sa v našej obci skončilo veľkým úspechom. Na našom odbernom mieste, ktoré bolo otvorené po oba dni, sme urobili dohromady 535 testov a pozitívny výsledok mal iba 1 test. V sobotu sme sa dokázali vysporiadať aj so situáciou, kedy sa kvôli mimoriadnemu záujmu minuli pôvodne dodané testy a hodinu a pol sme museli čakať na ďalšie. Aj preto zo srdca ďakujeme všetkým občanom, ktorí trpezlivo, v pokoji a v dobrej nálade počkali v rade a dali sa otestovať.

Za skvelý priebeh testovania vďačíme fantastickému odbernému tímu na čele s našimi domácimi zdravotníčkami Martou Hornáčkovou, Martinou Jankovičovou a Mirkou Garovou. Administratívu počas dvoch dní zabezpečovali Alena Trubačová, Helena Vivodíková, Ivana Zacharová a Alena Vargová. Veľké ďakujem patrí aj dobrovoľníkom Janke Švihoríkovej, Veronike Czibulkovej a Braňovi Korcovi. Ďakujeme aj príslušníkom Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Policajného zboru, ktorí dozerali na pokojný priebeh testovania. Pracovníkom Obecného úradu a všetkým spolupracovníkom obce ďakujeme za vynikajúco pripravené odberné miesto. Odberný tím posiela špeciálne poďakovanie za skvelé občerstvenie Emílii Súkeníkovej, Marte Trnkovej a cukrárni Zákusky Gabika z Paty.

Prosíme všetkých občanov, aby aj naďalej dodržiavali všetky platné nariadenia a bezpečnostné pokyny. Chránite tak nielen seba, ale aj svojich blízkych. Ďakujeme!