Pozvánka na 8. obecnú zabíjačku

Obecný úrad Pusté Sady Vás pozýva na 8. obecnú zabíjačku, ktorá sa bude konať v sobotu 25. januára 2020 v športovom areáli Pusté Sady a areáli Obecného úradu Pusté Sady.

K občerstveniu sú pripravené tradičné zabíjačkové špeciality (pripraví ich mäsiar Miloš & kolektív), fašiangové dobroty a varené víno od RaVOD Pata.

O príjemnú atmosféru sa postará spevokol Pustakerčanka, deti z Materskej školy a DJ Jojo.

Zabíjačkové výrobky si môžete zakúpiť aj v stánku u mäsiara z Dvorníkov!

Všetkých srdečne pozývame!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na internetovej stránke obce.

 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti  s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

Usmernenie – registrácia chovu ošípaných – úplné znenie (.pdf)
Informačný leták č. 1 (.pdf)
Informačný leták č. 2 (,pdf)
Reistrácia chovu 1 ks. ošípanej – príloha č. 1 (.pdf)
Predaj 1 ks ošípanej – príloha č. 2 (.pdf)

Voľby do NR SR 2020 – Vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Pusté Sady oznamuje, že emailová adresa na preberanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 29. februára 2020 je obecpustesady@mail.t-com.sk.

PF 2020

Krásne prežitie Vianočných sviatkov a veľa osobných aj pracovných úspechov v roku 2020 Vám prajú Starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a pracovníci Obecného úradu Pusté Sady.

Video: Vianočné predstavenie 2019

Súčasťou predvianočného času v Pustých Sadoch býva aj divadelné predstavenie, ktoré si pripravujú žiaci Základnej školy. Pozrite si celý záznam z divadelného predstavenia O dvanástich mesiačikoch.