Medzinárodný futbalový turnaj obcí Pusté Sady a Martinice

Pozývame Vás na Medzinárodný družobný futbalový turnaj medzi mužstvami Old Boys Pusté Sady a obcou Martinice z Českej republiky. Turnaj štyroch mužstiev sa uskutoční 2. júla 2011 od 13:30 v športovom areáli v Pustých Sadoch.

Oslava Medzinárodného dňa detí

Obec Pusté Sady pozýva všetkých malých aj veľkých na oslavu Medzinárodného dňa detí, ktorá sa uskutoční 4. júna (sobota) o 15:00 v športovom areáli v Pustých Sadoch.

Fotografie z osláv medzinárodného dňa detí 2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Sčítanie sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta, realizuje v desaťročných intervaloch. Sčítanie ľudu sa na našom území vykonávalo pravdepodobne už v stredoveku. Hoci s rozvojom spoločnosti sa menil cieľ, účel, rozsah a metódy zisťovania i spracovania výsledkov, cenzy (označenie pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov) zostali nenahraditeľným zdrojom údajov o obyvateľstve na danom území a jeho vývoji v konkrétnom období.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bude výnimočné z dvoch dôvodov. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 sa uskutoční po prvý raz v histórii v tom istom roku vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 si obyvatelia Slovenskej republiky budú môcť po prvý raz v histórii vybrať, či vyplnia sčítacie formuláre v listinnej podobe alebo v elektronickej forme.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Údaje sa zaznamenajú do sčítacieho tlačiva k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. Sčítacie tlačivá sa vyhotovia okrem štátneho jazyka aj v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom v listinnej a elektronickej forme a v elektronickej forme aj v anglickom jazyku.

Viac informácií o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011 nájdete na www.scitanie2011.sk
Sčítacími komisármi v obci Pusté Sady sú zamestnankyne Obecného úradu Alena Trubačová a Helena Vivodíková

Zber elektronického odpadu

Obecný úrad Pusté Sady v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční v piatok 4.2.2011.

V čase od 7.00 do 8.30 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 9,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať.

Pozvánka na 7. ples športovcov

Obecný úrad a športový klub TJ Pusté Sady Vás pozývajú na 7. Ples Športovcov, ktorý sa bude konať 12. februára 2011 o 19:00 v Kultúrnom dome Pusté Sady. Cena vstupenky pre dve osoby je 30 EUR (v cene je večera, alko/nealko, tombola). Uzávierka predaja vstupeniek je 23. januára 2011. Do tanca hrá skupina Tempo Band.
Kontakt pre zakúpenie lístkov:
Daniela Drahovská – 0907 787 273
Tomáš Nemeček – 0907 709 221