Výstraha – silný vietor – 11.03.2023

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia silný vietor – stupeň 2, dňa 11.03.2023 od 05:00 do 19:00 hod. Odporúčania pri silnom vetre:

 • neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi či billboardami
 • pozatvárať a zaistiť okná a dvere ešte pred príchodom vetra
 • na záhrade, terase a balkóne upevniť záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené, plechové a iné predmety
 • vytvoriť pre zvieratá na dvore dočasné útočisko
 • zdržiavať sa v bezpečných objektoch a vyhýbať sa skrýšam pod stromami a nestabilným prístreškom
 • obmedziť šoférovanie
 • vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese
 • voliť pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť
 • vyhýbať sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, volať tiesňovú linku, ak auto zasiahne strom či konár
 • sledovať poveternostnú situáciu z bezpečia domova, neskúmať terén.

Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok.

Pozvánka na divadelné predstavenie Ženský zákon

Obec Pusté Sady Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie Patanského ochotníckeho divadla Jozef Gregor Tajovský – Ženský zákon, ktoré sa bude konať v sobotu 11. marca 2023 o 17:00 hod. v sále Kultúrneho domu Pusté Sady.

Divadelné predstavenie sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Kapacita sály Kultúrneho domu je obmedzená na 120 miest. V prípade záujmu o návštevu divadelného predstavenia odporúčame zavolať na Obecný úrad Pusté Sady a nahlásiť počet zúčastnených. Vstupné je dobrovoľné.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na webovom sídle a sociálnych sieťach obce Pusté Sady

SODB 2021 – sprístupnenie dát v produkte “Moja obec”

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje občanom, že od 1. februára 2023 sprístupnil v rámci výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021 produkt “Moja obec”. Tento produkt ponúka vybrané údaje za každú obec a slúži pre rýchlu orientáciu pre samosprávu, obyvateľov, návštevníkov a ľudí, ktorí sa o danú obec zaujímajú. Údaje o obci je možné vytlačiť na prehľadnú dvojstranu.

Údaje za obec Pusté Sady nájdete na odkaze: https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0212503967

Biologická ochrana chovov – zima 2022/2023

Vzhľadom na vzniknutú situáciu vo výskyte vtáčej chrípky na území Slovenskej republiky, Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta odporúča všetkým chovateľom prijať a dôsledne dodržiavať opatrenia na zvýšenie biologickej ochrany v chovoch hydiny. Biologická ochrana je súhrn krokov, ktoré zvyšujú hygienickú úroveň chovov a pomáha znižovať riziko výskytu a minimalizuje možnosť šírenia infekcie. Dodržiavaním biologickej ochrany pomáhate ochraňovať hydinu a vtáky pred možnou infekciou.

Spôsoby šírenia ochorenia:

 • pohyb hydiny, ľudí a dopravných prostriedkov medzi farmami
 • nákup hydiny z nekontrolovaných chovov
 • používanie nevydezinfikovaných pracovných nástrojov
 • kontakt s hmyzom a divými vtákmi
 • konzumácia a pitie kontaminovanej vody a krmiva
 • nedostatočná dezinfekcia dopravných prostriedkov a iných technických prostriedkov

Kroky zabezpečujúce zvýšenie biologickej ochrany:

 • zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov , zvlášť vodného vtáctva , s hydinou
 • zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny
 • zákaz chovu hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach
 • zoznámiť zamestnancov s pohotovostnými plánmi a zvýšiť intenzitu zdravotných kontrol hydiny so zameraním na klinické príznaky aviárnej influenzy
 • prísne dodržiavať nákup hydiny len zo schválených fariem so stálym veterinárnym dozorom
 • novo nakúpenú hydinu umiestniť do sanovaných priestorov
 • pre každú halu zabezpečiť vlastné pracovné nástroje a dezinfekciu pri vstupoch a výstupoch z priestorov
 • pri zvýšení úhynu, znížení znášky a výskyte respiračných príznakov informovať veterinárneho lekára a príslušnú regionálnu veterinárnu správu
 • minimalizovať počty ľudí prichádzajúci do styku s hydinou
 • správne používanie osobných ochranných pomôcok
 • hydina vo voľnom výbehu sa kŕmi a napája v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu
 • hydina sa nenapája vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu
 • vlastníci alebo držitelia bezodkladne oznamujú príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek znaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
  • pokles v príjme potravy a vody o viac ako 20 %,
  • pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
  • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
  • akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtná zmena, ktoré svedčia pre vtáčiu chrípku

Žiadame Vás v prípade výskytu klinických príznakov vtáčej chrípky ( výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) bezodkladne informovať svojho súkromného veterinárneho lekára a oznámiť to aj na RVPS Galanta, tel.: 031/780 2011, 031/780 2012.

Zber papiera – 09.02.2023

Obec Pusté Sady oznamuje občanom, že podľa zvozového kalendára obce sa dňa 9. februára 2023 uskutoční zber papiera v modrom vreci. V prípade väčšieho množstva treba papier zviazať, alebo uložiť do kartónovej krabice. Papier treba vyložiť skoro ráno pred svoj dom.