Video: Dožinkové slávnosti 2019

Pozrite si video z 2. ročníka Dožinkových slávností v obci Pusté Sady, na ktorých vystúpili folklórne súbory Pustakerčanka z Pustých Sadov, Krojovanka zo Zemianskych Sadov a Ujlačanka z Veľkého Zálužia. V úvode si kultúrne pásmo pripravil detský súbor Baburky z Pustých Sadov. Súbežne s Dožinkovými slávnosťami prebiehala aj každoročná Výstava ovocia, zeleniny a kvetov.

Fotogaléria – Dožinkové slávnosti: https://obecpustesady.sk/2019/08/24/dozinkove-slavnosti-2019/
Fotogaléria – Výstava ovocia, zeleniny a kvetov: https://obecpustesady.sk/2019/08/25/vystava-ovocia-a-zeleniny-2019/

Oznam o zmene úradných hodín – 30.08.2019

Z dôvodu čerpania dovolenky bude Obecný úrad Pusté Sady dňa 30. augusta 2019 (piatok) zatvorený.

Pozvánka na Dožinkové slávnosti 2019

Obec Pusté Sady Vás srdečne pozýva na Dožinkové slávnosti, ktoré sa uskutočnia 24. augusta 2019 v záhrade kultúrneho domu Pusté Sady. Program:

  • 15:00 – Slávnostné otvorenie: Privítanie na slávnostiach – Ing. Tomáš Nemeček, starosta obce, Poďakovanie za úrodu – detský súbor Baburky a FS Pustakerčanka, Požehnanie úrody – vdp. Phdr. Ladislav Kuna, správca farnosti Pata, Výstava ovocia, zeleniny a kvetov – František Hudák, predseda ZO SZZ Pusté Sady
  • 16:00 – Prehliadka speváckych súborov: FS Pustakerčanka z Pustých Sadov, FS Krojovanka zo Zemianskych Sadov, FS Ujlačanka z Veľkého Zálužia.
  • 17:00 – Vystúpenie hudobného hosťa Pavla Latáka spojené s tanečnou zábavou o ktorú sa postará DJ Tomáš.

O občerstvenie je postarané! Na pitie bude aj vynikajúci tohoročný burčiak z firmy RaVOD Pata. Tešíme sa na stretnutie a spoločnú dobrú zábavu!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografii a iného audiovizuálneho materiálu a s ich publikovaním na internetovej stránke obce.

Video: XII. Družobný deň obcí

Začiatok leta ako sa patrí! Už po 12. krát sa stretli obyvatelia obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka na Družobnom dni obcí – tento krát v Pustých Sadoch a s hosťami z obce Liptovská Osada. Pripomeňte si atmosféru sobotného popoludnia plného zábavy, stretnutí s priateľmi a netradičných súťaží medzi obcami. Ako hudobný hosť vystúpili heligonkári Krasňanci a hudobná skupina Exil. Sponzori podujatia: Komunálna poisťovňa a Marius Pedersen.

Čas zvýšeného nebezpečenstva výskytu požiaru – od 28.06.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante v súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) a b) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 28.06.2019 od 15:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje:

  • vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom zakazuje najmä:

  1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  3. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  4. vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.