Vyčistime si svoje okolie – akcia pri príležitosti Svetového dňa Zeme

Obec Pusté Sady a Poľovné združenie Hrabina organizujú pri príležitosti Dňa Zeme spoločnú akciu “Vyčistime si svoje okolie”. Stretneme sa dňa 21. apríla 2012 (sobota) o 8.00 hod. v športovom areáli. Pracovné pomôcky zabezpečíme. Je pripravené občerstvenie – guláš, pivo, kofola. Všetkých srdečne pozývame.

Pozvánka na 8. ples športovcov

Obecný úrad Pusté Sady a Športový klub TJ Pusté Sady Vás pozývajú na 8. ples športovcov, ktorý sa uskutoční 11. februára 2012 o 19:00 v priestoroch Kultúrneho domu v Pustých Sadoch. Cena vstupenky je 30,- EUR pre dve osoby (v cene je večera, alko/nealko a tombola). Do tanca bude hrať skupina Tempo Band. Uzávierka predaja vstupeniek je 22. januára 2012.

Kontakt pre kúpu vstupeniek:
Daniela Drahovská – 0907 787 273
Tomáš Nemeček – 0907 709 221

Vianočné stretnutie dôchodcov 2011

Dňa 23.11.2011 sa v kultúrnom dome v Pustých Sadoch uskutočnilo Vianočné posedenie pre dôchodcov, ktorých so svojím programom zabávala dvojica Martin Jakubec a Lýdia Volenjíčková.

Fotografie

Zber elektronického odpadu

Obecný úrad Pusté Sady v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční v utorok 29.11.2011 o 9:00 hod.

V čase od 7:00 do 8:30 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 9,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému zboru.

Družobný deň obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka

Obec Zemianske Sady Vás srdečne pozýva na 4. ročník tradičného družobného dňa obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka, ktorý sa uskutoční 9. júla 2011 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. O bohaté občerstvenie a program je postarané.

Športová časť – futbalové zápasy
13:00 – Zemianske Sady – Šalgočka – Žiaci
13:25 – Zemianske Sady – Šalgočka – Old Boys
14:00 – Šalgočka – Pusté Sady – Žiaci
14:25 – Šalgočka – Pusté Sady – Old Boys
15:00 – Pusté Sady – Zemianske Sady – Žiaci
15:25 – Pusté Sady – Zemianske Sady – Old Boys

Kultúrno – spoločenská časť
17:00 – Privítanie hostí, príhovory starostov
17:15 – Spevácka folklórna skupina Krojovanka
17:30 – Súťaže družstiev zo Zemianskych Sadov, Pustých Sadov a Šalgočky
19:00 – Tanečná zábava, do tanca hrá skupina TEMPOBAND
20:00 – Slávnostné vyhodnotenie súťaží

Pre deti sú od 16:30 pripravené atrakcie – skákací hrad, trampolína a jazda na koni.

Fotografie z družobného dňa obcí 2011