Oznam o prerušení distribúcie elektrickej energie – september 2016

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 29.09.2016 v čase od 7:45 do 15:00 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice/objekty:

143, 144, 145, 146 , 147, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 156/OP, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 162/OP, 163, 164, 166, 166/VE, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 174/VE, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186/ZA, 203, 204, 206, 206/OP, 208, 209, 210, 210/PR, 210/VE, 213, 230, 230/VE.

Pozvánka na 6. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Pustých Sadoch Vás pozýva na 6. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, ktorá sa uskutoční v sobotu 3. septembra 2016 v poľovnom dome v Pustých Sadoch.

Program: 14:00 – otvorenie výstavy. K dispozícii bude občerstvenie, cigánska, víno, burčiak. 19:00 – ukončenie výstavy.

Zber exponátov na výstavu sa uskutoční v piatok 2. septembra 2016 od 15:00 do 18:00 v poľovnom dome v Pustých Sadoch.

Oznam o konaní separovaného zberu elektroodpadu

Obecný úrad Pusté Sady v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu. Zber sa uskutoční v utorok 6.9.2016 o 8,00 hod.

V čase od 7,00 do 8,00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Od 8,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému zboru.

Pozvánka na 2. ročník Tenisového turnaja vo štvorhre

Obce Pusté Sady, Zemianske Sady, Šalgočka a spoločnosť Sedita Vás pozývajú na 2. ročník tenisového turnaja vo štvorhre o pohár starostov obcí, ktorý sa uskutoční 10. septembra 2016 na multifunkčných ihriskách v Pustých Sadoch a Zemianskych Sadoch. Od 8:00 – začiatok registrácie na multifunkčnom ihrisku v Pustých Sadoch. O 8:30 – slávnostné zahájenie turnaja. Štartovné je 5 EUR. Tešíme sa na Vás!

pozvanka-tenisovy-turnaj-stvorhra-2016-850

Súkromné hodiny Angličnity vo Veľkom Záluží

Mgr. Lenka Lailah, PhD. oznamuje všetkým záujemcom, že sa môžu prihlásiť na súkromné hodiny Angličtiny vo Veľkom Záluží. Hodiny sú určené pre všetky vekové kategórie a úrovne znalosti jazyka, aj pre začiatočníkov. Termín je možné dohodnúť ľubovoľne v čase od 9:00 do 21:00, v pracovný deň aj cez víkend. Výučba prebieha aj cez prázdniny.

 

Kontakt:

Mgr. Lenka Lailah, PhD., Tel: 0915 569 160, lenka.lailah@gmail.com