Oznam o plánovanom prerušení dodávky elektrickej energie – august 2016

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovanej údržby na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 24.08.2016 v čase od 7:45 do 15:00 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice/objekty:

Číslo domu: 10, 1055/4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 2, 20, 201, 202, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 35, 36/BL, 36/ZA, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 62, 65, 69, 7, 72 ,73, 74, 76, 77, 8, 9

 

Oznam o obmedzení dodávky pitnej vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odštepný závod Galanta, z dôvodu nadmernej spotreby pitnej vody spôsobenej vysokými teplotami vzduchu a z dôvodu nedostatočnej výdatnosti vodných zdrojov v obciach Šalgočka, Zemianske Sady, Pusté Sady a Pata v zmysle § 32 ods. 1 písmeno e) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch, od 11.07.2016 až do odvolania vyhlasuje obmedzenie zásobovania vodou.

Z uvedeného dôvodu je prísne zakázané pitnú vodu z verejného vodovodu používať na:

  • polievanie záhrad hadicami a postrekom, zavlažovanie, umývanie dopravných prostriedkov a podobné účely,
  • umývanie, splachovanie a kropenie komunikácií, chodníkov, dvorov a verejných priestranstiev,
  • kropenie verejnej zelene a ihrísk,
  • umývanie dopravných prostriedkov, poľnohospodárskej techniky, stavebných strojov aj v automatických umývačkách bez cirkulácie vody,
  • používať pitnú vodu na účely pre ktoré nie je použitie pitnej vody potrebné, napr. plnenie bazénov.

Počas obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu bude zabezpečené náhradné zásobovanie cisternou. Cisterna bude pristavená v blízkosti Základnej školy v Zemianskych Sadoch od 8:00 do 22:00 hod.

Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme. O ukončení obmedzenia zásobovania vodou budeme informovať cestou obecného rozhlasu.

Video z tenisového turnaja o pohár starostov obcí 2016

Pozrite si, ako prebiehal 4. ročník tenisového turnaja o pohár starostov obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka. Na multifunkčných ihriskách v Zemianskych Sadoch a Pustých Sadoch si tento rok zasúťažilo 11 tenisových nadšencov.

Video z Družobného dňa obcí 2016

Pozrite si krátke video z 9. ročníka družobného dňa obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka, ktorý sa konal 2. júla 2016 v Pustých Sadoch. Pri netradičných súťažiach sa zabavili malí aj veľkí. Večerná zábava bola v réžii kapely Starmania Original.

Pozvánka na 4. ročník tenisového turnaja

Friends Travel a obce Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka organizujú dňa 9.7.2016 od 9:00 4. ročník tenisového turnaja o pohár starostov obcí na multifunkčných ihriskách v Zemianskych Sadoch a Pustých Sadoch.

Zraz, registrácia a vylosovanie bude prebiehať od 8:30 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Registračný poplatok je 5 EUR.

Turnaj tenis 2016