Informácia o začatí správneho konania

Informácia o začatí správneho konania v zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”), v znení zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácia o začatí správneho konania (.pdf)

Pozvánka na hodové popoludnie

Obec Pusté SadyVás pozýva na hudobné vystúpenie speváka Róberta Kazíka, ktoré sa uskutoční dňa 15. septembra 2013 o 15:00 hodine. Vystúpenie sa uskutoční v areáli kultúrneho domu a v prípade nepriaznivého počasia v sále kultúrneho domu.

Výstava ovocia a zeleniny

Dňa 8. Septembra o 14,00 hodine bude otvorená výstava ovocia a zeleniny organizovaná Základnou organizáciou Slovenského záhradkárskeho zväzu v Pustých Sadoch. Výstava sa uskutoční v areáli obecného úradu. Na počúvanie bude hrať Muzička zo Šoporne so svojimi spevákmi a spievať bude tiež domáca FS Pustakerčanka. Občerstvenie je zabezpečené. Podávať sa tiež bude šintavský burčák, ktorý venoval výstave Šintavan s.r.o. za čo im srdečne ďakujeme a radi im pomôžeme pri zbere tohoročnej úrody hrozna.
Výstava bude trvať až do pondelka s tým, že si ju budú môcť pozrieť aj žiaci našej školy.
Vystavované exponáty treba doniesť na obecný úrad v sobotu v popoludňajších hodinách od 16,00 hod. Najkrajšie exponáty budú tiež vystavené na výstave ovocia a zeleniny v Seredi.

Vystúpenie FS Pustakerčanka v obci Gáň

V sobotu,dňa 7.septembra spevácka skupina Pustakerčanka vystúpi na oslavách 900. výročia prvej písomnej zmienky obce Gáň. Predpokladaný termín vystúpenia je plánovaný v čase 15,30 – 16,00 hod. v športovom areáli obce. Na harmonike bude súbor sprevádzať Michal Strapek a spevácku skupinu posilní Ján Lipovský z Bábu.

Pozvánka na Folklórne slávnosti 2013

Pozývame Vás na Folklórne slávnosti 2013, ktoré sú organizované pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a obce Pusté Sady pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda a 150. výročia vzniku Matice Slovenskej. Slávnosti sa budú konať dňa 20. júla 2013 od 14:00 hod. v Areáli Obecného úradu v Pustých Sadoch. Na Slávnostiach vystúpia súbory:

  • Pustakerčanka (Pusté Sady)
  • Kepežďanka (Hájske)
  • Važina (Šoporňa)
  • Ujlačanka (Veľké Zálužie)
  • Čerdavanka (Rumanová)
  • Bábčanka (Báb)
  • Krojovanka (Zemianske Sady)
  • Patanská radosť (Pata)

Do tanca hrá dychová hudba Šúrovanka.

Folklórne Slávnosti 2013 – Plagát (.pdf)