Pozvánka na Fašiangový sprievod a pochovávanie basy

Obec Pusté Sady vás pozýva na fašiangový sprievod obcou a pochovávanie basy, ktorý sa uskutoční 9. februára 2016 od 16:00. Po sprievode sa v sále kultúrneho domu uskutoční pochovávanie basy. Ako občerstvenie je pripravená zabíjačková kapustnica. O zábavu sa postará dychová hudba Šúrovanka.

Video pohľad na Obecnú zabíjačku 2016

Pozvánka na 4. obecnú zabíjačku

Obec Pusté Sady a poslanci Obecného zastupiteľstva Vás srdečne pozývajú na 4. obecnú zabíjačku, ktorá sa uskutoční 23. januára 2016 od 7:00. K občerstveniu sú pripravené tradičné zabíjačkové špeciality, fašiangové dobroty a varené víno. Miesto konania: Športový areál Pusté Sady.

Rozšírenie kamerového systému v obci

Z dôvodu zvýšenie bezpečnosti a prevencie kriminality v obci Pusté Sady bol v roku 2014 vypracovaný ďalší projekt s názvom: „Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v obci Pusté Sady“ (ďalej „projekt“).  Zámerom projektu orientovaného na oblasť situačnej prevencie bolo rozšírenie pôvodného kamerového systému v obci Pusté Sady o nové monitorovacie lokality.

Projekt bol zaslaný na posúdenie Rade vlády SR, ktorá v roku 2015 projekt schválila a podporila ho dotáciou v sume 6 100,00 eur.  Celkové náklady na projekt boli v sume 7 352,40 eur.

Projekt bol v roku 2015 zrealizovaný a rozšírený kamerový systém slúži obci Pusté Sady na zvýšenie bezpečnosti občanov a prevenciu kriminality. Doplnený kamerový systém bol inštalovaný na uliciach resp. lokalitách:

  1. Križovatka – hlavná cesta
  2. Športový areál
  3. Križovatka – park (pri cintoríne)
  4. Križovatka – smer Pata
  5. Detské ihrisko

Informácia k voľbám do NRSR v roku 2016

Obec Pusté Sady zverejňuje informácie pre voliča k voľbám do Národnej Rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00

Voľby do NRSR 2016 – informácie pre voliča (.pdf)