Pozvánka na 7. ples športovcov

Obecný úrad a športový klub TJ Pusté Sady Vás pozývajú na 7. Ples Športovcov, ktorý sa bude konať 12. februára 2011 o 19:00 v Kultúrnom dome Pusté Sady. Cena vstupenky pre dve osoby je 30 EUR (v cene je večera, alko/nealko, tombola). Uzávierka predaja vstupeniek je 23. januára 2011. Do tanca hrá skupina Tempo Band.
Kontakt pre zakúpenie lístkov:
Daniela Drahovská – 0907 787 273
Tomáš Nemeček – 0907 709 221

Rekonštrukcie v obci

V poslednom období boli v obci realizované rekonštrukcie viacerých obecných zariadení a verejných priestranstiev:
Základná škola: Po rekonštrukcii interiérov v roku 2009 sa v prvej polovici roka 2010 uskutočnila rekonštrukcia exteriéru
Dom smútku: Obnovené vnútorné a vonkajšie priestory
Okolie kostola: obnova chodníkov
Obecný úrad: výmena okien

Do zrekonštruovaného viac účelového športového areálu pribudlo multifunkčné ihrisko, ktoré bolo financované s podporou Úradu Vlády Slovenskej republiky.

Obrazový materiál nájdete v sekcii Galéria

Indiánske leto v Pustých Sadoch

Kedy? Od 26.júla do 30. júla od 8,00 do 15,00 (1 -2 noci prespíme v stanoch, bližšie info na tel. č. 0903/466 320 alebo na OcÚ)
Kde? V areáli Základnej školy v Pustých Sadoch
Za koľko? Poplatok za celý týždeň je 6 eur (pitný režim, špekáčiky, slaninka, chlieb, sladkosti, ceny…)
Kto sa môže stať indiánom? Všetky deti od 6 do 10 rokov
Čo nás čaká? Výroba indiánskych čeleniek a totemov, rôzne súťaže, hry, tvorivé dielne, opekačka, “fajčenie” fajky mieru, nočný pochod, stanovačka, kúpalisko…

Program najbližších kultúrnych akcií

29.05.2010 – Oslava MDD a Dňa Otcov: Súťaže pre deti so zaujímavými cenami, Detské Disco, Nafukovací hrad, Opekačka.

03.07.2010 – Družobný deň obcí: 3. ročník družobného dňa obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka

24.07.2010 – Družobný deň obcí Liptovská Osada a Pusté Sady: ktorý sa bude konať v obci Liptovská Osada s pestrým sprievodným programom.

Vysviacka kostola v Pustých Sadoch

V nedeľu 18. októbra sa v Pustých Sadoch uskutočnila vysviacka obnoveného kostola Povýšenia Svätého Kríža. Slávnostnú svätú omšu celebroval Mons. Róbert Bezák, arcibiskup Trnavskej Arcidiecézy.