Referendum 21.01.2023 – emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacích preukazov

Emailová adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre hlasovanie v referende, ktoré sa uskutoční dňa 21. Januára 2023 je: obec@obecpustesady.sk.

Referendum 21.01.2023 – Emailová adresa pre delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

V súlade § 49 ods. 1,2 a 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Pusté Sady oznamuje, že emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum je: obec@obecpustesady.sk.

Referendum 21.01.2023 – Emailová adresa pre delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie (.pdf)

Referendum 21.01.2023 – Informácia pre voliča

Obec Pusté Sady zverejňuje informácie k referendu, ktoré sa bude konať v sobotu 21. januára 2023.

Čítať ďalej

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia Trnavského samosprávneho kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – uverejnenie výsledkov

Miestna volebná komisia v Pustých Sadoch podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

A. Do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

  • Daniela Drahovská, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia
  • František Hudák, Kresťanskodemokratické hnutie
  • Ľubomír Jankovič, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia
  • Marek Mesároš, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia
  • Júlia Šípková, Kresťanskodemokratické hnutie
  • Pavol Vivodík, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia
  • Peter Vivodík, SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia

B. Za starostu obce Pusté Sady bol zvolený:

  • Tomáš Nemeček, Ing., SMER-sociálna demokracia, HLAS-sociálna demokracia

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – výsledky (.pdf)