Rozpočet obce Pusté Sady na roky 2024 – 2026

Obec Pusté Sady zverejňuje schválený rozpočet na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026. Rozpočet obce na rok 2024 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2023.

Rozpočet obce Pusté Sady na roky 2024 – 2026 (.pdf)