Zmluvy 2014

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za rok 2014. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
Vernon, s.r.o.-Zmluva o dielo - Projekt prevencie kriminality v obci Pusté Sady - časť Kamerový systém30.12.2014Zmluva o dielo - kamerový systém (.pdf)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Trnava12/TT/2014Poskytnutie dotácie na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality04.12.2014Zmluva medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Obcou Pusté Sady o dotácii na zabezpečenie úloh prevencie kriminality (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta21/§50j/NS/2014/ŠRPoskytnutie príspevku na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti23.09.2014Dohoda 21/§50j/NS/2014/ŠR (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta63a/§52a/2014/ŠRVykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a poskytnutie príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti23.09.2014Dohoda-63-52-2014-SR
Slovenská republika - Okresný úrad Trnava15/2014Kúpna zmluva - nehnuteľný majetok08.09.2014Kúpna zmluva - Pusté Sady - SR (.pdf)
Slovenská agentúra životného prostredia36/POD3-11/14Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnova dediny19.06.2014Zmluva medzi Slovenskou agentúrou životného prostredia a Obcou Pusté Sady o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu (.pdf)
KUPAS, s.r.o.Dodatok č. 1Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 05.05.201423.05.2014Zmluva o dielo medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Kupas s.r.o. - Dodatok č. 1 (.pdf)
KUPAS, s.r.o.-Zmluva o dielo - "Rozprávkové ihrisko"05.05.2014Zmluva o dielo medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou Kupas, s.r.o. (.pdf)

Zmluvy 2013

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za rok 2013. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvy (dohody)Predmet zmluvy (dohody)Dátum uzavretiaZmluva vo formáte PDF
AVA-stav, s.r.o.-Zmluva o dielo - Revitalizácia centra obce Pusté Sady - výstavba chodníka07.11.2013Zmluva o dielo - výstavba chodníka (.pdf)
ZSE Energia, a.s.-Dodatok k zmluve o dodávke elektrickej energie05.08.2013Dodatok k zmluve medzi Obcou Pusté Sady a spoločnosťou ZSE Energia a.s. (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta4/§52/2013/NPVykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb25.06.2013Dohoda o vykonaní aktivačnej činnosti medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Obcou Pusté Sady (.pdf)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta8a/§52a/2013/NPVykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby25.06.2013Dohoda o vykonaní aktivačnej činnosti medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Obcou Pusté Sady (.pdf)
Lenka Sobotovičová-Sponzorská zmluva - Materská škola Pusté Sady03.04.2013Sponzorská zmluva (.pdf)
Lenka Sobotovičová-Zmluva o dodávkach v programe Školské ovocie 2013/201403.04.2013Zmluva o dodávkach ovocia (.pdf)
A5 Ateliér -Zmluva o dielo - zmeny a doplnky územného plánu Obce Pusté Sady18.02.2013Zmluva o dielo - návrh územného plánu (.pdf)

Zmluvy – október 2012

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac október 2012. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmluvy za mesiac október 2012 (.pdf)

Zmluvy – jún 2012

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac jún 2012. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmluvy za mesiac jún 2012 (.pdf)

Zmluvy – január 2012

Obec Pusté Sady v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. zverejňuje uzavreté zmluvy za mesiac január 2012. Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmluvy za mesiac január 2012 (.pdf)